Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Οι (μικρο) οφειλέτες κ ο "καρχαρίας"...

Η "ανάπτυξη" τους είναι εδώ ΜΟΝΟ για σένα ταλαιπωρε  κ (ηδη) χρεοκωπημένε Έλληνα.. 

 


 Δεν θέλουν τα λεφτά σου, γιατι δεν έχεις πλέον... 
Θέλουν εσένα γονατιστό κ ανήμπορο να αντιδράσεις σε κάθε σατανικό κ εκφυλιστικό μεσο που "εφευρισκουν" τα αρρωστημένα τους μυαλα, συνεχώς για να σε καταστρέψουν ... 
Για να μην έχουν μέλλον τα παιδιά σου..κι εσυ δουλειά, σπίτι, ζωή κ τέλος την ψυχή σου...

Κατάσχεση μισθών, συντάξεων, εφάπαξ και πάσης φύσεως εισοδημάτων και εσόδων για οφειλές έως και 3.000 ευρώ προς το Δημόσιο. Σε ποιους θα σταλούν τα ειδοποιητήρια, ποιοι θα επωφεληθούν της έκπτωσης:
Περίπου 1.000.000 μικροοφειλέτες του Δημοσίου αναμένεται να λάβουν εντός ημερών συστημένες επιστολές από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, με τις οποίες θα καλούνται εντός ολιγοήμερης προθεσμίας να εξοφλήσουν άμεσα ή να ρυθμίσουν σε δόσεις τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους προς το Δημόσιο, υπό την απειλή κατασχέσεων σε εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία τους.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του "Ελεύθερου Τύπου", πρόκειται για οφειλές έως 3.000 ευρώ, από φόρους και τέλη υπέρ του Δημοσίου, καθώς επίσης και από πρόστιμα πάσης φύσεως - ακόμη και για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα οποία έχουν σταλεί και βεβαιωθεί στις αρμόδιες ΔΟΥ.
Πρόκειται για ποσά, σχετικά μικρά, για τα οποία οι ΔΟΥ δεν έχουν στείλει τα σχετικά ειδοποιητήρια.
Πολλές μάλιστα από τις οφειλές αυτές είναι παλιές, έχουν παραμείνει δηλαδή ανεξόφλητες για πολύ  μεγάλο διάστημα, με αποτέλεσμα να έχουν επιβαρυνθεί με σημαντικού ύψους προσαυξήσεις, εκπρόθεσμης καταβολής.
Οι οφειλέτες θα πρέπει να προσέλθουν στις ΔΟΥ εντός της προθεσμίας που θα αναγράφεται στα ειδοποιητήρια, για να εξοφλήσουν τα χρέη τους είτε με εφάπαξ καταβολή του ποσού είτε με "τμηματική καταβολή", προκειμένου να πληρώσουν με έκπτωση 30% επί των προσαυξήσεων.            
Εφόσον τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, θα μπορούν να πάρουν φορολογική ενημερότητα και να προχωρήσουν στην πώληση περιουσιακών στοιχείων τους, ενώ θα αποφύγουν την επιβολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, που προβλέπουν τα εξής:
 • Κατασχέσεις απαιτήσεων των οφειλετών στα χέρια τρίτων. Μισθοί, συντάξεις, ημερομίσθια, εφάπαξ παροχές, επιδοτήσεις, ενοίκια και πάσης φύσεως άλλα εισοδήματα και έσοδα που δικαιούνται να εισπράξουν οι οφειλέτες του Δημοσίου από τρίτους, θα  κατάσχονται εν μέρει ή εν όλω από τις αρμόδιες ΔΟΥ, για την εξόφληση των οφειλών. Ειδικά για τους μισθούς και τις συντάξεις, ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων προβλέπει την κατάσχεσή τους μέχρι ποσοστού 25% επί του συνολικού μηνιαίου ποσού και μόνον εφόσον το ύψος του ποσού αυτού είναι μεγαλύτερο των 1.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό που απομένει μετά την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ.
 • Για τα ημερομίσθια προβλέπεται η δυνατότητα παρακράτησης ποσού έως και 20%, ενώ από τα εφάπαξ η Εφορία έχει δικαίωμα κατάσχεσης έως και του 50%. Κατασχέσεις εισοδημάτων και εσόδων επιτρέπονται ακόμα και για πολύ μικρές οφειλές, κάτω των 300 ευρώ. Η διαδικασία των κατασχέσεων προβλέπει την έκδοση κατασχετήριων εγγράφων και την αποστολή τους στους "τρίτους", δηλαδή τους εργοδότες που καταβάλλουν του μισθούς ή τα ημερομίσθια, στα ασφαλιστικά Ταμεία που καταβάλλουν τις συντάξεις, στους φορείς που πληρώνουν τις επιδοτήσεις, στους ενοικιαστές που πληρώνουν τα ενοίκια και λοιπά. Σημειώνεται δε, πως τα κατασχετήρια δεν κοινοποιούνται στους οφειλέτες, αλλά οι παραλήπτες τους οφείλουν να παρακρατήσουν τα υπό κατάσχεση ποσά, από τα χρήματα που υποχρεούνται να καταβάλουν στους οφειλέτες του Δημοσίου και να τα αποδίδουν εντός 8 ημερών στις αρμόδιες ΔΟΥ.
 • Κατασχέσεις ποσών από καταθέσεις των οφειλετών στις Τράπεζες. Οι αρμόδιες ΔΟΥ θα ζητούν από τις Τράπεζες στις οποίες έχουν ανοίξει λογαριασμούς οι οφειλέτες του Δημοσίου την παρακράτηση ποσών από τις καταθέσεις αυτές και την άμεση απόδοσή τους στο  Δημόσιο.
 • Κατασχέσεις κινητών περιουσιακών στοιχείων, όπως Ι.Χ. αυτοκίνητα, δίκυκλα, σκάφη αναψυχής, αντικείμενα που ανήκουν στους οφειλέτες.

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ

Α > Αρχική δύναμις (ΑΛΦΑ = αρχικόν ηλιοφώς)
Β > Ενέργεια πάσης φύσεως (Β-ΗΤΑ = η ενέργεια που φανερώθηκε και στερεώθηκε).
Γ > Τό γαιώδες σωματίδιον (ΓΑΜΑ = η γή - τό γεμά-το)
Δ > Η Δύναμις πού δομεί καί δημιουργεί
Ε > Η εκπορευομένη δύναμις (τού φωτός)
Ζ > Η Ζωή καί η Ζέσις
Η > Η διπλή κάθοδος τής ακτινοβολίας - η φανέρωσις
Θ > Η θέασις - πάν θεώμενον
Ι > Συνεχής κάθοδος τής δυνάμεως (τού φωτός), μικρά ποσότης - αμφίδρομος κίνησις - αφανής.
Κ > Τά κάτω
Λ > Γιά τά ουράνια ο φωτισμός ο ηλιακός, γιά τά γήινα τά υγρά
Μ > Η ορατή μας φύσις
Ν > Νούς - Νόμος καί τά Νερά στήν φύσιν
Ξ > Κ+Σ Τό Κάτω σέ έσω χώρον ή ΚΑΣΑ
Ο > Χώρος περιωρισμένος ασχέτως μεγέθους
Π > Τό Πύρ, τό πρώτον στοιχείον - τό άνωθεν - τό πατρικόν
Ρ > Ροή πρωτίστως φωτοενεργειών, υστέρως δέ πάσα άλλη Ροή
Σ > Τό εσωτερικώς θεώμενον
Τ > Η στερέωσις τής Δυνάμεως ή τής θεάσεως
Υ > Μεγάλη συσσώρευσις δυνάμεως (φωτός)
Φ > Τό Φώς
Χ > Τά χοϊκά στοιχεία - η χθών
Ψ > Π+Σ = Τό πύρ σέ έσω χώρον
Ω > Ο πλανήτης - γήινος χώρος.
Κωδική ανάλυσις λέξεων - ονομάτων

Αι κατωτέρω αποδόσεις / αποκωδικοποιήσεις είναι συνοπτικαί.

ΡΑ ΜΑ ΦΑ Ροή στην φύσιν του φωτός. ΡΑ = Ροή φωτοενεργειών εκ της αρχικής δυνάμεως, ΜΑ = η ορατή μας φύσις η ηλιοφωτιζομένη, ΦΑ = φως αρχικόν. Εκ της κωδικής ΡΑΜΑΦΑ παράγονται αι λέξεις ραμφίς, Ρομφαία, Ομφή, Ρίμφα (ταχέως).

ΑΘΗΝΑ Α=αρχική δύναμις, ΘΗ = θέασις, ΝΑ = Νους αρχικός.
ΑΙΩΝΙΟΣ ΑΙ = αιωνία δύναμις, Ω = επί γηίνου χώρου, ΝΙΟ = δύναμις νοός - νόμου κατερχομένη, ήτοι: ΑΙΩΝΙΟΣ = η αιωνία επί πλανήτου δύναμις νοός - νόμου ή ο αιώνιος Νους.

ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ ΑΛ = αρχική δύναμις ηλίου, ΦΑ = φωτισμός, ΒΗ = ενέργεια κατερχομένη ΤΟ = επί χώρου στερεού, ήτοι, ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ = του ηλίου η φωτεινή ενέργεια κατερχομένη επί της στερεάς.

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΝ = αρχική δύναμις νοός - νόμου ΘΡΩ = θέα ροής επί γηίνου χώρου, ΠΟ = πυρ σε χώρον.

Δύναμις νοός θεώμενη να ρέη με πυρ.

Δύναμις νοός και ΘΡΩΠΟΣ = θεραπεία ή δύναμις νοός η οποία θεραπεύει.

Δύναμις νοός παράγουσα σπέρμα (ΘΟΡΟΣ = σπέρμα ανδρός) πυρίνης δυνάμεως.Διά των εμπεριεχομένων αφώνων Θ και Ρ παράγεται το ρήμα Θροέω = λέγω - ομιλώ, άρα η λέξις άνθρωπος εμπεριέχει την έννοιαν της δυνάμεως του ομιλείν. Διά των τελευταίων γραμμάτων ΩΠΟΣ και με τροπήν του Ω σε Ε παράγεται η λέξις ΕΠΟΣ = λέξις,ουσία λόγου.Εν συνόλω δηλαδή η λέξις ΑΝΘΡΩΠΟΣ σημαίνει τον νοήμονα κάτοικον του πλανήτου, ο οποίος δύναται να ομιλή και να αναπαράγη το είδος κατά νόμον.

ΑΠΟΛΛΩΝ Α = αρχική δύναμις, Π = πυρ, ΟΛΛΩΝ = χώρος ηλίων αστέρων, ήτοι ΑΠΟΛΛΩΝ = η δύναμις πυρός η ακτινοβολούσα δι όλων των ηλίων-αστέρων, και ΑΠΟΛΛΩΝ = ο πάλλων νους.

ΒΑΡΟΣ ΒΑ = ενέργεια αρχική ΡΟς = η οποία ρέει σέ χώρον. Τό Βάρος είναι τό αποτέλεσμα τής Βοράς = τροφής τών σωμάτων.
ΒΕΛΟΣ Β = ενέργεια Ε = πορευομένη Λ = ηλιακή ακτινοβολία (επί γής τό άφωνον Λ ονομάζει τά υγρά) Ο = χώρος ωρισμένος. Η πρώτη έννοια τής λέξεως ΒΕΛΟΣ είναι: ενέργεια πορευομένη εκ τού ηλίου σέ χώρον.

ΓΝΗΣΙΟΣ Γ = στήν γήν ΝΗ = ο νούς που φανερώνεται Σ = σέ χώρον Ι = συνεχώς τροφοδοτούμενον καί Ο = χώρος ωρισμένος - σώμα. ΓΝΗΣΙΟΣ = Στήν γήν ο νούς ο εσωτερικός, είναι η έννοια τού αληθούς.

ΓΝΩΣΙΣ Γ = η γη, Ν = ο νους, Σ = ο έσω χώρος, ΓΝΩΣΙΣ = στην γην η νόησις ή στην γην ο Νούς - νόμος σε έσω θέαν.
ΔΗΛΙΟΣ η Δ = δύναμις, Λ = του ηλίου. ΔΗΛΙΟΣ = η δύναμις η κατερχομένη η οποία ηλιοφωτίζει. ΔΗΛΙΟΣ = ο φανερός.
ΔΙΑΝΟΙΑ Η δύναμις του Νοός.
ΔΙΑΣ Δ = Δύναμις, Ι = ακτινοβολία κατερχομένη συνεχώς, Α = αρχική δύναμις.

Η δύναμις που δομεί και δημιουργεί συνεχώς κατερχομένη από την αρχική δύναμιν.

ΔΕΙΠΝΕΩ Κατά τό λεξικόν σημαίνει α) παρασκευάζω δείπνον β) τρώγω τό κυρίως φαγητόν τής ημέρας.

Κατά τόν Κώδικα σημαίνει:

ΔΕΙ = δύναμις εκπορευομένη καί κατερχομένη συνεχώς ΠΝΕΩ = Πυρίνη δύναμις νοός - νόμου πού εκτείνεται. Πρωτίστως η Πνοή είναι η τροφή διά κάθε ζώντα οργανισμόν ΔΕΙ = πρέπει νά ΠΝΕΩ ώστε νά λαμβάνω τήν βασικήν ουσίαν τής ζωής. Τό ΔΕΙΠΝΟΝ τό οποίον καθημερινώς λαμβάνομεν εν αφθονία πρέπει νά τό ΔΑΠΑΝΩΜΕΝ εις έργα σοφίας καί συνέσεως (ΔΕΙΠΝΟΝ - ΔΑΠΑΝΗ)

ΕΛΛΗΝ Φωτεινός νους (κάθε φωτεινός νους) - Ηλιακός νους

ΕΡΓΑΛΕΙΟΝ ΕΡΓΟ + ΛΕΙΟ. ΕΡΓΟ = δύναμις εκπορευομένη φωτοενεργειών προς την γην και ΛΕΙΟ = ηλιακή ακτινοβολία εκπορευομένη και κατερχομένη σε χώρον.Το ΕΡΓΑΛΕΙΟΝ, πρωτίστως, φανερώνει το έργον του ηλίου, ο οποίος δέχεται τις ακτινοβολίες ενός υπερτάτου ηλίου (τούτο δηλούται δια του Ρ) και εν συνεχεία ο αστήρ του συστήματός μας ακτινοβολεί μέσω του Λ = δικού του ηλιακού σώματος, αυτές τις ακτινοβολίες.

ΕΡΜΗΣ Ε = η δύναμις η εκπορευομένη, Ρ = η ροή (πρωτίστως των φωτοενεργειών), Μ = η ορατή φύσις. ΕΡΜΗΣ = δύναμις εκπορευομένη, ρέουσα προς την ορατήν μας φύσιν.

ΖΑΩ Ζ = ζωή Α= εκ τής αρχικής δυνάμεως Ω = ο γήινος χώρος. Ζάω - ζώ = η ζωή επί πλανήτου.

ΗΛΙΚΙΑ Η = η διπλή ακτινοβολία ΛΙ = τού ηλίου ο οποίος συνεχώς τροφοδοτεί ΚΙΑ = τά κάτω ή τά γαιώδη σώματα. Ο ήλιος είναι αυτός πού μετρά τήν επί γής πορείαν μας, τήν ηλικίαν μας.

ΗΧΟΣ Η διπλή κάθοδος ακτινοβολίας, Χ = επί τής Χθονός, Ο = σέ χώρον ωρισμένον. Η λέξις ΗΧΟΣ αποκαλύπτει τήν επιστημονικήν γνώσιν ότι η κάθοδος τών ακτινοβολιών καί η πρόσκρουσις των επί τού χώματος γίνεται διά θορύβου - βοής ή ήχου.

ΗΘΙΚΗ Η = κάθοδος διπλής ακτινοβολίας, ΘΙ = θεωμένη, ΚΗ = κάτω. Η ΗΘΙΚΗ είναι, με τροπήν του Ι εις Η, η διπλή ακτινοβολία εις την ΘΗΚΗΝ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΝ ΗΛΕ = η διπλή κάθοδος τής ηλιακής ακτινοβολίας πού εκπορεύεται. ΚΤ = εδώ κάτω καί ΡΟ = ρέε σέ χώρον ΝΙΟΝ = διά Νοός καί Νόμου πού συνεχώς τροφοδοτεί. Είναι τό ΗΛΕ-ΚΤΡΟ-ΝΙΟΝ η ηλιο-κάτω-ροή.

ΙΔΕΑ Ι = η κατερχομένη (συνεχώς) ακτινοβολία ΔΕ = η οποία διά δυνάμεως πορεύεται καί η οποία είναι Α = εκ τής αρχικής δυνάμεως.

ΚΑΛΟΣ ΚΑ = τά γαιώδη σώματα εκ τής αρχικής δυνάμεως ή ΚΑ = Κάτω ΛΟς = ο ήλιος σέ χώρον ωρισμένον. Ό,τι είναι εκ του ηλίου εδώ ΚΑ = Κάτω, είναι ΚΑ - ΛΟΝ.

ΚΥΤΤΑΡΟΝ Η απλουστέρα μορφή ζωής. ΚΥ = γαιώδες σώμα μέ συσσωρευμένην δύναμιν (Τ)ΤΑ = πού στερεώνει τά σώματα ΡΟν = τά οποία ρέουν σέ χώρον. Είναι η Δύναμις πού ΚΥ = κυοφορεί κάθε σώμα επί τής ΤΑΡΟΝ --> ΤΕΡΑΣ = γής μας.

ΛΕΞΙΣ ΛΕ = ηλιακή ακτινοβολία εκπορευομένη Ξ = Κ+Σ και Κ = κάτω, Σ = έσω χώρος = ΚΑΣΑ = κιβώτιον. Η ΛΕΞΙΣ δηλαδή είναι ένα φωτεινόν - νοηματικόν κιβώτιον ή Λ = ο φωτισμός ΕΞΙΣ --> έξω (λέξω = μέλλων του Λέγω = θά ομιλήσω = θά φωτίσω διά του Λόγου).

ΛΕΥΚΟΝ ΛΕΥ = η ηλιακή ακτινοβολία πορευομένη συγκεντρώνεται σέ μεγάλην ποσότητα ΚΟς = Κάτω σέ χώρον. Ασφαλώς είναι γνωστόν ότι τό Λευκόν χρώμα εννοιολογεί τόν ηλιακόν φωτισμόν.

ΜΥΘΟΣ ΜΥ = η ορατή φύσις και η μεγάλη συσσώρευσις δυνάμεως, ΘΟ = η θέασις σε χώρον. ΜΥΘΟΣ = τα φυσικώς θεώμενα, τα φυσικώς αντιλαμβανόμενα και κατ' επέκτασιν η γνώσις περί των φυσικών δυνάμεων. Αν το Θ τραπεί σε Σ = έσω θέα, τότε παράγεται η λέξις ΜΥΗΣΙΣ = εσωτερική και αληθινή γνώσις.
ΝΟΗΣΙΣ ΝΟ = Νούς - Νόμος σέ χώρον, Η = διπλή κάθοδος ακτινοβολίας, ΣΙς = έσω θέασις (δυνάμεως) συνεχώς τροφοδοτουμένη. Η Νόησις δήλα-δη διά τού -Η- αποκαλύπτει τήν ικανότητα τού σκέπτεσθαι, ενώ διά τού -Ι- δηλούται συνεχώς τροφοδοτουμένη (διά γνώσεως εν προκειμένω).
’ν αφαιρέσωμεν τό Η = φανέρωσις, τότε η ΝΟΗΣΙΣ γίνεται ΝΟΣΟΣ. Όταν ο Ν = Νούς περιωρίζεται Ο = σέ χώρον, τότε Νοσεί, στενοχωρείται.

ΝΟΥΣ Ν = Νούς - Νόμος Ο = χώρος ωρισμένος Υ = σέ μεγάλην συσσώρευσιν.

ΟΙΚΟΣ Ο = χώρος ωρισμένος Ι = συνεχώς τροφοδοτούμενος ΚΟς = εδώ κάτω. Είναι ο ΟΙΚΟΣ, ο χώρος τόν οποίον συνεχώς φροντίζουμε καί ο οποίος συνεχώς μάς παρέχει τήν προστασίαν του.

ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΙ = πυρ αιώνιον, ΔΕΙΑ = δύναμις εκπορευομένη και κατερχομένη από την αρχικήν. Είναι δηλαδή η ΠΑΙΔΕΙΑ μία πυρίνη δύναμις υψίστης αξίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΛΗΡΗΣ-ΦΟΡΑ. ΠΛΗ = το πυρ του ηλίου κατερχόμενον, ΡΟ = διά ροής σε χώρον και ΦΟΡΙΑ = φως ρέον. Το πυρ δηλαδή το ηλιακόν, ως φως ρέον, μεταφέρει προς ημάς πάσαν ΠΛΗΡΟ-ΦΟΡΙΑΝ.

ΡΙΖΑ ΡΙ = ροή συνεχώς τροφοδοτούσα ΖΑ = τήν ζωήν. Ρίζα = η ασταμάτητος ροή τής ζωής.
ΣΟΦΟΣ Έσω φως = έσω φωτισμένος
ΤΕΛΟΣ ΤΕ = η στερεωμένη δύναμις η εκτεινομένη ΛΟς = ο ήλιος σέ χώρον. Είναι δήλα- δή το τέλος, η στερέωσις τού έργου του ηλίου μας. Ο ολοκληρώνων τά έργα του, ώς ο ήλιος, δικαιούται νά ονομάζεται ΤΕΛΕΙΟΣ.

ΦΩΝΗΕΝ Το φως του Νοός, το φως του νοήματος - ο φανός.

ΧΑ'Ι'ΟΣ Χ = χώμα Α = αρχική δύναμις (ΑΛΦΑ=ηλιοφώς) Ι = ακτινοβολία κατερχομένη συνεχώς Ο = χώρος ωρισμένος. Ο χά'ι'ος, εκ τού αρχικού χάους καταγόμενος είναι γνήσιος αληθινός, διότι παρ' ότι κατοικεί στό Χ = χώμα, στήν χθόνα, είναι εκ τής Α = αρχικής δυνάμεως άρα είναι λαμπρός.

ΨΥΧΗ Ψ --> Π+Σ = Πύρ εσωτερικόν Υ = σέ μεγάλην συσσώρευσιν ΧΗ = επί χοϊκού σώματος φανερού. Η ΨΥΧΗ δήλα-δη είναι δύναμις Π = Πυρός η οποία εψύχθη, ώστε νά εισέλθη αβλαβώς στό χοϊκόν δοχείον - σώμα.


Α ΑΛΦΑ
Αρχική δύναμις, αρχικό φως, νόηση.
Το άλφα δηλώνει την αρχή της δυνάμεως που συγκροτεί το σύμπαν.
Η αρχή αυτή είναι το Εν, το Φως – Νους.
Το άλφα σχηματικά δηλώνει την διαίρεση της δυνάμεως και την παραγωγή ειδώλων αυτής δηλαδή την δημιουργία υποστάσεων.

Η απορρέουσα δύναμη του Ενός κατέρχεται και διαιρείται σχηματίζοντας ένα λάμδα, αλλά επειδή το Εν είναι τριαδικό, καθώς είναι Νους – Νόηση – Νοητό ταυτόχρονα, σχηματίζει με μια ενδιάμεση γραμμή ένα εσωτερικό τρίγωνο. Το τρίγωνο ή η τριάς είναι το θεμέλιο συστατικό της δόμησης των οντοτήτων – υποστάσεων.

ΑΛΦΑ = (Α) Αρχική δύναμη, (Λ) που απορρέει, (Φ), ως Φως προς όλες τις κατευθύνσεις, (Α) η δύναμη που περιέχουν οι υποστάσεις είναι η αρχική δύναμη του Ενός.
Το Εν δημιουργεί υποστάσεις περιέχοντας εις αυτές το εαυτό του ως εννάδα.

__Β ΒΗΤΑ
Ενέργεια πάσης φύσεως (Β-ΗΤΑ = η ενέργεια που φανερώθηκε και στερεώθηκε).
Το βήτα σχηματικά αποτελείται από μια κάθετη γραμμή και δύο ημικύκλια.
Η κάθετη γραμμή φανερώνει την δύναμη του Ενός που κατέρχεται.
Τα δύο ημικύκλια δείχνουν την δύνη της ενέργειας που σχηματίζεται όταν δημιουργεί υποστάσεις. Στο βήτα υπάρχουν τρία σημεία όπου εφάπτονται τα ημικύκλια.
Αυτά δηλώνουν ότι κάθε οντότητα έχει αρχή – μέση – τέλος, δηλαδή κάθε οντότητα κυβερνιέται από τριαδική δομή. Επομένως κάθε υπόσταση φέρνει μέσα της την τριαδικότητα του Ενός

ΒΗΤΑ = (Β) ενέργεια, (Η) που εκδηλώνεται, (Τ) που στερεώνεται σε υποστάσεις, (Α) που περιέχουν την ιδιότητα του Ενός ως εννάδα.

Γ ΓΑΜΑ
Το γαιώδες σωματίδιον (ΓΑΜΑ = η γή - τό γεμά-το)
Το γάμα είναι η υπόσταση που φαίνεται, το χθόνιο στοιχείο.
Η υπόσταση συμβολίζεται με μια οριζόντια γραμμή στην κάθετη γραμμή που συμβολίζει την απορρέουσα δύναμη.

ΓΑΜΑ = (Γ) κάθε υπόσταση, (Α) της δυνάμεως του Ενός, (Μ) φανερώνεται στην φύση, (Α) ως εικόνα και ομοίωση του Ενός δηλαδή ως εννάδα.

Δ ΔΕΛΤΑ
Η Δύναμις πού δομεί καί δημιουργεί. Η δύναμη αυτή είναι τριαδικής δομής και συμβολίζεται με ένα ισόπλευρο τρίγωνο.

ΔΕΛΤΑ = (Δ) η δημιουργός δύναμη, (Ε) που σχηματίζει τριπλές υποστάσεις, (Λ) η ρέουσα δύναμη, (Α) του Ενός, που κάθε υπόσταση περιέχει εννάδα.

Ε ΕΨΙΛΟΝ
Η εκπορευομένη δύναμις (του φωτός), που σχηματίζει τριπλές υποστάσεις
Η απορρέουσα δύναμη είναι η κάθετη γραμμή, κάθε οριζόντια γραμμή συμβολίζει μια υπόσταση. Συνολικά υπάρχουν τρεις οριζόντιες γραμμές άρα τρεις οντότητες.

ΕΨΙΛΟΝ = (Ε) οι τριαδικές – τριπλές υποστάσεις της δυνάμεως, (Ψ) περιέχουν εσωτερικό πυρ Π+Σ, (Ι) που κατέρχεται (Λ) και απορρέει από το Εν, (Ο) εγκλωβίζεται στον χώρο, (Ν) ως νους.

Ζ ΖΗΤΑ
Η Ζωή καί η Ζέσις
Η ζωή είναι το φαινόμενο που εκδηλώνεται με την μετάδοση της δυνάμεως από υπόσταση σε υπόσταση. Κάθε οριζόντια γραμμή συμβολίζει μια υπόσταση. Η διαγώνιος που ενώνει τα δύο αντίθετα άκρα των υποστάσεων συμβολίζουν την μετάδοση της θείας δυνάμεως. Η μετάδοση της θείας δυνάμεως αποτελεί το φαινόμενο της ζωής. Το ζήτα συμβολικά εικονίζεται με ένα κεραυνό.

ΖΗΤΑ = (Ζ) η ζωή, (Η) που εκδηλώνεται, (Τ) που στερεώνεται σε υποστάσεις, (Α) που περιέχουν την ιδιότητα του Ενός ως εννάδα.

Η ΗΤΑ
Η διπλή κάθοδος της ακτινοβολίας - η φανέρωσις
Επίσης μπορεί να σημαίνει την δύναμη που απορρέει και προοδεύει αλλά και την δύναμη που επιστρέφει με τις νοήσεις των οντοτήτων. Η ενδιάμεση οριζόντια γραμμή συμβολίζει την μονή – στάση της δυνάμεως που δημιουργεί υποστάσεις.
Έτσι έχουμε την απορροή, πρόοδο, μονή – στάση και επιστροφή της δυνάμεως.
Για το θέμα αυτό βλέπε επίσης Πρόκλο.

ΗΤΑ = (Η) η δύναμη που εκδηλώνεται αμφίδρομα, (Τ) που στερεώνεται σε υποστάσεις, (Α) που περιέχουν την ιδιότητα του Ενός ως εννάδα.

Θ ΘΗΤΑ
Η θέασις - πάν θεώμενον. Κάθε τι που βρίσκεται εντός χώρου είναι θεώμενον.
Ο κύκλος συμβολίζει τον χώρο και η οριζόντια γραμμή την υπόσταση μέσα σε αυτόν.

ΘΗΤΑ = (Θ) παν θεώμενον, (Η) που εκδηλώνεται, (Τ) στερεώνεται σε υποστάσεις, (Α) που περιέχουν την ιδιότητα του Ενός ως εννάδα.

Ι ΙΩΤΑ
Συνεχής κάθοδος τής δυνάμεως (τού φωτός), μικρά ποσότης - αμφίδρομος κίνησις - αφανής.

ΙΩΤΑ = (Ι) κάθοδος δυνάμεως, (Ω) επί του υλαίου πεδίου, (Τ) στερεώνεται σε υποστάσεις, (Α) που περιέχουν την ιδιότητα του Ενός ως εννάδα.

Κ ΚΑΠΑ
Τα κάτω. Αυτά που βρίσκονται υπό του Ενός. Οι υποστάσεις.
Η κάθετος γραμμή συμβολίζει την απορροή της δυνάμεως του Ενός. Από το μέσον της δυνάμεως απορρέουν δύο άλλες ακτίνες καθιστώντας έτσι δύο άλλα σημεία ένα άνωθεν και ένα κάτωθεν. Το άνωθεν συμβολίζει την ομοίωση των υποστάσεων με το Εν και το κάτωθεν την εικόνα των υποστάσεων ως προς το Εν. Έτσι αυτά που βρίσκονται υπό του Ενός είναι κατ’ εικόνα και ομοίωση του.

ΚΑΠΑ = (Κ) οι υποστάσεις, (Α) της δυνάμεως του Ενός, (Π) είναι όμοιες ως πυρ, (Α) και εικόνες του Ενός όπως το πυρ είναι εικόνα του Φωτός.

Λ ΛΑΜΔΑ
Η απορροή δυνάμεως του Ενός. Η κατερχόμενη ροή δυνάμεως.

ΛΑΜΔΑ = (Λ) η ροή, (Α) της δυνάμεως του Ενός, (Μ) είναι ορατή στην φύση, (Δ) μέσω τριαδικών δομών, (Α) που κάθε μία περιέχει το Εν ως εννάδα.

Μ ΜΙ
Η ορατή μας φύσις

ΜΙ = (Μ) η ορατή φύση, (Ι) της καθόδου της δυνάμεως του Ενός.

Ν ΝΙ
Νούς – Νόμος

ΝΙ = (Ν) ο νους είναι, (Ι) η δύναμη του Ενός

Ξ ΞΙ
Κ+Σ Το Κάτω σε έσω χώρο ή ΚΑΣΑ
Οι υποστάσεις υπό του Ενός.
Οι οριζόντιες γραμμές συμβολίζουν τις υποστάσεις. Συμβολικά χρησιμοποιούνται τρεις γραμμές θέλοντας να δειχθεί η τριαδικότητα που διέπει αυτές.

Ξ = ΚΣΙ = (Κ) οι υποστάσεις, (Σ) σε έσω χώρο, (Ι) της απορρέουσας δυνάμεως του Ενός.

Ο ΟΜΙΚΡΟΝ
Χώρος. Ο χώρος συμβολίζεται σαν αυτό που περιέχει τις υποστάσεις. Επίσης μπορεί να είναι και χρόνος.

, ΟΜΙΚΡΟΝ = (Ο) ο χώρος, (Μ) της ορατής φύσης, (Ι) της δυνάμεως που απορρέει από το Εν, (Κ) δημιουργεί υποστάσεις, (Ρ) με ροή δυνάμεως, (Ο) ο χώρος, (Ν) περιέχει νου.

Π ΠΙ
Πυρ, το άνωθεν, το πατρικό

ΠΙ = (Π) το άνωθεν πυρ, (Ι) της απορρέουσας δυνάμεως του Ενός.

Ρ ΡΟ
Ροή

ΡΟ = (Ρ) Ροή δυνάμεως, (Ο) στο χώρο

Σ ΣΙΓΜΑ
Το εσώτερο της υπόστασης. Η εννάδα.
Μεταξύ των υποστάσεων υπάρχει εσώτερο (κρυφό) σημείο που συγκλίνει τις δυνάμεις που ρέουν.

ΣΙΓΜΑ = (Σ) η εσώτερη, (Ι) απορρέουσα δύναμη, (Γ) των υποστάσεων, (Μ) φανερώνεται στην φύση, (Α) ως αρχική δύναμη του Ενός

Τ ΤΑΥ
Η στερέωση της δυνάμεως. Η δύναμη που συγκροτεί μια υπόσταση.

ΤΑΥ = (Τ) η στερέωση της δυνάμεως, (Α) του Ενός, (Υ) υπάρχει συσσωρευμένη.

Υ ΥΨΙΛΟΝ
Μεγάλη συσσώρευση δυνάμεως.
Είναι η συσσώρευση δυνάμεως από τρία σημεία ή τρεις υποστάσεις. Κάθε γραμμή συμβολίζει την ροή δυνάμεως. Και οι τρεις δυνάμεις ενώνονται στο μέσο σε ένα σημείο.

ΥΨΙΛΟΝ = (Υ) μεγάλη συσσώρευση δυνάμεως, (Ψ) περιέχει εσωτερικό πυρ Π+Σ, (Ι) που κατέρχεται (Λ) και απορρέει από το Εν, (Ο) εγκλωβίζεται στον χώρο, (Ν) ως νους.


Φ ΦΙ
Φως. Η ακτινοβολούσα δύναμη προς όλες τις διευθύνσεις, κυκλικώς.
Η κάθετη γραμμή συμβολίζει την κατερχόμενη δύναμη που ακτινοβολεί προς όλες τις κατευθύνσεις (κύκλος).

ΦΙ = (Φ) η ακτινοβολούσα, (Ι) απορρέουσα δύναμη του Ενός.

Χ ΧΙ
Τα χοϊκά στοιχεία – η χθων. Τα τέσσερα στοιχεία του υλαίου πεδίου. Τούτα είναι, Πυρ, Ύδωρ, Γαία, Αήρ. Οι χιαστί γραμμές δηλώνουν τις αντίθετες δυνάμεις των στοιχείων. Το σημείο που διασταυρώνονται είναι το πέμπτο στοιχείο ο αιθήρ.

ΧΙ = (Χ) τα στοιχεία του υλαίου πεδίου, (Ι) της απορροής της δυνάμεως του Ενός.

Ψ ΨΙ
Το εσωτερικό πυρ των υποστάσεων, η εννάδα. Ψ=Π+Σ, Πυρ, εΣωτερικό.
Η κάθετη γραμμή συμβολίζει την κατερχόμενη δύναμη. Στο πάνω μέρος της γραμμής υπάρχει ημικύκλιο που συμβολίζει την εσώκλειστη δύναμη του Ενός στις υποστάσεις.

ΨΙ = (Ψ) το εσωτερικό πυρ των υποστάσεων, (Ι) της εκπορευόμενης δυνάμεως του Ενός.

Ω ΩΜΕΓΑ
Το υλαίο πεδίο.
ΩΜΕΓΑ = (Ω) το υλαίο πεδίο, (Μ) φανερώνεται στην φύση, (Ε) ως απορροή δυνάμεως που δημιουργεί τριπλές, (Γ) υποστάσεις, (Α) που περιέχουν την δύναμη του Ενός ως εννάδα.

Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ 1974 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑΣας παραθέτουμε ένα απόρρητο έγγραφο/ντοκουμέντο του 1974 το οποίο αποδεικνύει την χρηματοδότηση του Ανδρέα Παπανδρέου από τους γνωστούς Rockefeller για την δημιουργία του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχαν προαποφασίσει ότι...

θα «κυβερνήσει» την Ελλάδα κάτω από τις διαταγές τους, με σκοπό βέβαια την πλήρη υποταγή της χώρας μας στους παγκόσμιους τραπεζικούς ηγεμόνες και με αποτέλεσμα αυτά που ζούμε σήμερα όλοι μας. Τα συμπεράσματα δικά σας… Κατι που πρέπει να το διαβάσουν όλοι οι Ελληνες. Όποιος επιθυμεί ας το ψάξει να δει αν αληθεύει. Σύμφωνα με τις δικές μας πηγές, ότι θα διαβάσετε αληθεύειΈχουμε ακούσει από πολλούς να λένε ότι με τον Ανδρέα φάγαμε ψωμί, ότι έδωσε και……έφαγε ο λαός κτλ. είναι όμως έτσι; για να δούμε.
Κατ’ αρχήν για να ξέρουμε τι λέμε πρέπει να ασχοληθούμε με το γενεαλογικό του δένδρο: Ζιγκμουντ Μινέικο, ΠολωνοΕβραίος μηχανικός που κατασκευάζει οπλικά συστήματα και τα δίνει στους Τούρκους για να πολεμήσουν τους Έλληνες που ζητάνε απελευθέρωση…

Ο Ζίγκμουντ κάνει μια κόρη, την Σοφία. Η Σοφία παντρεύεται τον Γεώργιο Παπανδρέου εξ Αχαΐας και κάνουν τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρέας το 1941 φεύγει Αμερική για σπουδές και νυμφεύεται το 1951 την ΑμερικανοΕβραία Margaret Chant. Πατέρας της Margaret Chant ήταν ο Douglas Chant ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος Ιεχωβάδων Αμερικής. Ο Ανδρέας και η Margaret έκαναν μεταξύ άλλων τον Γιώργο Παπανδρέου σημερινό εκλεγμένο από τον λαό πρωθυπουργό.

Ο Ανδρέας λοιπόν με απόδειξη το παρακάτω έγγραφο χρηματοδοτήθηκε από την τράπεζα των Rockefeller, Chase Manhattan Bank με 100.000.000 Δολάρια το 1974 για την κατασκευή του ΠΑΣΟΚ.

Η Κοινή λογική λέει ότι όταν ένας τραπεζίτης δίνει ένα δολάριο αποσκοπεί σε κέρδος 1000 δολαρίων, έτσι λοιπόν ο Ανδρέας βγήκε πρωθυπουργός, έβαλε λουκέτο στις μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα (izola, pitsos, elinda, κτλ κτλ) μέσο των διπλασιασμών μισθών και εισφορών χωρίς να ελαφρύνει όμως φορολογικά τις εταιρείες για να υπάρξει ισορροπία. Αυτό είχε σαν λογικό αποτέλεσμα η Ελλάδα πλέον να μην παράγει οπότε και να μην εξάγει τίποτα κλείνοντας την κάνουλα των κρατικών εσόδων (η οποία έκτοτε δεν ξανάνοιξε ποτέ). Εκτός αυτών, αύξησε κατά 1000% τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι δεν παράγουν έσοδα για το κράτος όπως οι βιομηχανίες που είχε κλείσει, αύξησε κατ επέκταση την γραφειοκρατία καταστώντας απίθανο να κάνει κάποιος δουλειές στην Ελλάδα.
Αποτέλεσμα λόγω μη εσόδων και πολλών εξόδων να πάει σε ΔΑΝΕΙΣΜΟ. Επόμενο λοιπόν ήταν να δανειστεί από Τράπεζες «οικείες» για να ξεπληρώσει και την υποχρέωση… Η Ελλάδα μετά το 1981 για πρώτη φορά φτάνει στο σημείο να καταναλώνει περισσότερα από αυτά που παράγει.
Το χρέος από 8 ΔΙΣ που παρέλαβε από τον άλλον εθνοπατέρα Καραμανλή εκτοξέυεται στα 100+ ΔΙΣ. Αυτό έθεσε την Ελλάδα δέσμια των Τραπεζών (δεν χρειάζεται να αναφέρουμε το σε ποιους ανήκουν, όποιος διαθέτει έστω και 5 δράμια μυαλό ξέρει).

Ο Μηχανισμός «ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ» δεν σημαίνει τίποτε άλλο από πρόσκαιρη και εικονική ευμάρεια αλλά σε βάθος χρόνου μάζεμα αυτών των «δωρισμένων» χρημάτων με τον μηχανισμό που λέγεται «ΦΟΡΟΣ» για να ξεπληρωθούν τα δάνεια. Επειδή όμως οι τόκοι των δανείων είναι όπως είναι φυσικό τεράστιοι και η Ελλάδα πια δεν έχει υγιή έσοδα για να ξεπληρώσει τα δάνεια, η μόνη «λύση» πληρωμής προηγούμενων δανείων είναι επαναΔανεισμός, το ΧΡΕΟΣ μεγαλώνει με γεωμετρική πρόοδο με λογική συνέπεια το όλο και αυξανόμενο χρέος να μην ξεπληρώνεται ποτέ, αυτό μας παρασέρνει αναπόφευκτα στην συνεχή αύξηση των φόρων. Έτσι φτάσαμε σήμερα να έχουμε εξωτερικό χρέος 320 ΔΙΣ προ ΔΝΤ, και 320 ΔΙΣ + 120ΔΙΣ + τόκους μετα ΔΝΤ (αν υπάρξει μετά…)
Ο όρος «ΦΟΡΟΣ» στην οικονομολογία δεν σημαίνει τίποτε άλλο από αφαίμαξη ρευστού από την αγορά με ότι αυτό το ντόμινο συνεπάγεται. Επίσης ο όρος «ΦΟΡΟΣ» σημαίνει μεγάλα λειτουργικά έξοδα με ότι αυτό το ντόμινο συνεπάγεται (ακρίβεια κτλ).

Εν ολίγοις ο Ανδρέας ως άριστος ψυχολόγος των μαζών δίνει όχι υγιή αλλά δανεικά χρήματα στον λαό, γίνεται ήρωας (δηλαδή ψήφους για μια ζωή), ο λαός αρχίζει να συνηθίζει στα πολλά έξοδα (υπερκαταναλωτική μανία) μετά από ένα χρονικό διάστημα τα χρήματα αυτά μέσω των φόρων επιστρέφονται στην βάση από όπου ξεκίνησαν με την διαφορά ότι έχει μείνει ως κληρονομιά όλης αυτής της ιστορίας το ΧΡΕΟΣ(=το μέσον χειραγώγησης ενούς κράτους από τον δανειστή της).

Ως χώρα δηλαδή, κάναμε έναν κύκλο και φτάσαμε πάλι από εκεί που είχαμε ξεκινήσει με την διαφορά ότι τώρα είμαστε δέσμιοι.
Ελπίζω να κατανοήσαμε ότι όταν ο Ανδρέας μοίραζε χρήματα στον λαό δεν μοίραζε υγιή χρήματα από εξωτερικά κρατικά έσοδα, αλλά από εξωτερικό δανεισμό για να ξεπληρώσει υποχρεώσεις και συμφωνίες που είχε κάνει, βάζοντας στον θαμπωμένο λαό μια θηλιά που ονομαζόταν ΧΡΕΟΣ.

Δείτε το παρακάτω έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1974 υπέγραψε σύμφωνο με τις ΗΠΑ και τον Rockefeller και τις λεπτομέρειες τη συμφωνίας.
«Απόρρητο 7271/NSA/1158-AR/29″

Τι λέει το κείμενο:
1. Απομάκρυνση από τις επιλεγμένες θέσεις θα αποφασίζονται μόνο από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. από την Πλευρά του Ανδρέα Παπανδρέου επιτρέπονται μόνο φραστικές παρεκκλίσεις.
2. Προς ικανοποίηση των Ριζοσπαστών (αριστερών) ψηφοφόρων θα επιτραπεί η αναθεώρηση της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ
3. Ελαχιστοποίηση της δύναμης του κομμουνιστικού κόμματος Ελλάδος. Η μείωση αυτή δεν θα πρέπει να υπερβεί το όριο που συμφωνήθηκε με τους συναδέλφους της KGB.
4. Επιτρέπονται φραστικές «συγκρούσεις» με το ΝΑΤΟ και την ΕΟΚ, όχι όμως ανοικτός πόλεμος.
5. Ο σύνδεσμος μεταξύ ΗΠΑ και Ελληνικής κυβέρνησης θα αναλάβει να καθησυχάζει τους αξιωματούχους του ΝΑΤΟ.
6. (Έχει διαγραφεί με μαρκαδόρο)
7. Αν και όταν το επιθυμεί η ομάδα(?) τα πυρηνικά όπλα που βρίσκονται εναποθηκευμένα στην Ελλάδα θα αντικατασταθούν ή ανταλλαχθούν με νέα.
8. Όταν η CIA και DIA χρειάζονται όπλα για συγκαλυμμένες επιχειρήσεις τους στο εξωτερικό, η κυβέρνηση του Παπανδρέου θα προβαίνει σε πωλήσεις και μεταφορές όπλων με τις τιμές που θα ισχύουν τότε. Θα ειδοποιείται σχετικά από την υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας (των ενόπλων δυνάμεων) των ΗΠΑ
9. Η Κυβέρνηση Παπανδρέου δεν θα ανακινήσει το θέμα Κύπρου με αντίδωρο την μη ύπαρξη προβλημάτων με την Τουρκία.
10. Η ανοχή απέναντι στην τρομοκρατία (το υπόλοιπο σβησμένο με μαρκαδόρο)
11. Το οικονομικό θέμα θα ρυθμιστεί από τον Brian Crosier. Οι εταιρείες που υποστηρίζουν το κίνημα Παπανδρέου στην Ελλάδα, θα καταθέσουν 100.000.000 δολλάρια για την δημιουργία του νέου κόμματος. (έχουν διαγράψει 3 λέξεις) ARAMKO (επίσης διαγραφή 2 λέξεων με μαρκαδόρο) της Wall Street είναι (διαγραφή 1 λέξης). Οι τράπεζες: Chase Manhattan Bank (διαγραφή 4 λέξεων)

Υπογραφή
Ανδρέας Γ. Παπανδρέου
Andreas Papandreou


Το έγγραφο αυτό υπέγραψε τον Αύγουστον του 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου, και εφόσον απεδέχθη τις «οδηγίες», προεβλέπετο καταβολή από την Τσέϊς Μανχάταν Μπανκ ( των Ροκφέλερ ) ποσού 100.000.000 δολλαρίων για την ίδρυση νέου κόμματος!

Οι Αμερικανοί χρηματοδότες του… «σοσιαλιστικού» κινήματος στην Ελλάδα, καθόριζαν σαφώς στον αρχηγό του, τι κινήσεις μπορούσε να κάνει, τι στάση θα τηρούσε επί συγκεκριμένων θεμάτων, και τι περιθώριο ελιγμών διέθετε. Από τους «κανόνες» που υπέγραφε ο Ανδρέας, επιτρέποντο μόνον «φραστικές παρεκκλίσεις».

Υ.Γ. Παρατηρήστε ότι στο έγγραφο αναφέρεται πολλές φορές η έκφραση «η κυβέρνηση του Παπανδρέου», επίσης ότι το έγγραφο είναι του 1974 , δηλαδή 7 χρόνια πριν γίνει ο Παπανδρέου πρωθυπουργός.
Aναρωτιέμαι λοιπόν αν τους το είπε κάποιο Μέντιουμ ότι σίγουρα θα γίνει κυβέρνηση ο Παπανδρέου προβλέποντας το «7 χρόνια μετά» ή συμβαίνει κάτι άλλο…

πηγή εγγράφου: »
Απόρρητο 7271/NSA/1158-AR/29″

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Κώδικας ηθικής των Ινδιάνων

Ενας κώδικας τιμής, αξιών κ αρχών..απο "Αγρίους"..

Ολες οι αξίες τους κ τα πρέπει τους ειναι αξίες ζωής κ τιμής.

Αξίες που αρνούμαστε να θεσπίσουμε κ να εφαρμόσουμε στην ζωή μας.."Ξύπνα με το φως του ήλιου για να προσευχηθείς. Να προς εύχεσαι συχνα κ μόνος. Το μεγάλο πνεύμα θα ακούσει, αρκει να μιλήσεις.

Να δείχνεις κατανόηση για αυτούς που έχασαν τον δρόμο τους.
Άγνοια,αλαζονεία,θυμός,ζηλοτυπια κ πλεονεξια,ανθουν απο μια χαμένη ψυχη.προσευχησου οτι θα βρουν καθοδήγηση

Ψάξε μέσα σου,να είσαι ο εαυτός σου.μην επιτρεπεις σε άλλους να δημιουργούν το μονοπάτι σου.ειναι δικός σου ο δρόμος κ μόνο.
Άλλοι μπορούν να περπατήσουν μαζι σου,αλλα κανεις δεν μπορει να περπατήσει στην θέση σου!

Να συμπεριφέρεσαι στους καλεσμένους συ με σύνεση . Να τους σερβίρεις το καλύτερο φαγητό,δώσε τους το καλύτερο κρεβάτι και συμπεριφέρσου τους ε εκτίμηση κ τιμή.


Μην παίρνεις κάτι που δεν σου ανήκει αν δεν το κέρδισες η δεν στο χάρισαν.δεν ειναι δικο σου

Να σέβεσαι ολα τα πραγματα που υπαρχουν σε αυτον τον πλανήτη, είτε ανθρώπους είτε φυτά είτε ζώα

Τιμά τις σκέψεις άλλων ατόμων, τις επιθυμίες τους Και τα λογια τους. Ποτε μην διακόπτες κάποιον η να τον χλευάσεις η να τον μιμηθεις με αγένεια.
Αναγνώρισε το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης καθε ατόμου.

Ποτε μην αναφερεσαι σε άλλους με κακο τροπο.η αρνητική ενέργεια που στέλνεις στο σύμπαν,θα πολλαπλασιαστεί όταν επιστρέψει σε εσένα

Ολοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη.κ όλα τα λάθη μπορούν να συγχωρεθουν

Οι κακές σκέψεις προκαλούν ασθένεια του μυαλού κ του σώματος και του πνεύματος.
κανε θετικές σκέψεις

Η φύση δεν ειναι για εμάς.ειναι κομμάτι μας.ειναι μέρος της παγκόσμιας οικογένειας σου

Τα παιδια ειναι οι σπόροι του μέλλοντος σου.σπειρε αγάπη στις καρδιές τους κ πότισε τις με Σοφίας μαθήματα της ζωής Κ όταν μεγαλώσουν,δώσε τους χώρο να αναπτυχθούν

Μην πληγωνεις τις καρδιές των άλλων.το δηλητήριο του πόνου σου που έδωσες,θα επιστρέψει σε σένα.

Να είσαι ειλικρινής πάντα.η ειλικρίνεια ειναι το μέτρο της θέλησης καποιου,μέσα στο σύμπαν

Κράτα τον εαυτο σου ισορροπημένο.ο νους,το πνεύμα κ το σώμα σου,πρέπει να ειναι δυνατά,αγνα κ υγιή.
γυμνασε το σώμα σου για να δυναμωσεις το μυαλο.
Πλούτισε σε πνεύμα για να γιατρέψεις τις σωματικές κ ψυχικές ασθένειες

Να παίρνεις συνειδητες αποφάσεις για το ποιος θα είσαι κ το πως θα αντιδράς.να είσαι υπεύθυνος για τις πράξεις σου

Να σέβεσαι τις προσωπικές στιγμές κ τον προσωπικο χώρο των άλλων.
Μην αγγιξεις ιδιοκτησίες άλλων, ειδικα ιερά κ θρησκευτικά αντικείμενα.
Αυτο απαγορεύεται!

Να είσαι αληθινός με τον εαυτο σου.δεν μπορείς να βοηθήσεις τους άλλους,αν δεν μπορείς να βοηθήσεις πρώτα τον εαυτόν σου.

Να σέβεσαι τις θρησκευτικές απόψεις των άλλων.μην προσπαθείς να επιβαλλεις τις δικές σου απόψεις σε αυτούς.

Μοιρασου την καλοτυχια σου με τους άλλους."Ολα καποια στιγμη θα πληρωθούν

Το μεγαλύτερο σφάλμα ενός ηγεμόνα είναι να «πιστεύει» ότι δεν θα τιμωρηθεί ποτέ για τις πράξεις του.

Βλέπουμε ότι αργά, αλλά σταθερά, ένας ένας θα οδηγηθούν στο δικαστήριο και μετά στη φυλακή, πολλοί υπαίτιοι για τα δεινά της χώρας μας. Χθες παραπέμφθηκε ο πρώην υπουργός οικονομικών, σήμερα ο πρόεδρος της στατιστικής υπηρεσίας διώκεται ποινικά και έπεται συνέχεια.

Όπως είναι απολύτως φυσικό, αρχικά θα τιμωρηθούν οι λεγόμενοι «χρήσιμοι ηλίθιοι», που πούλησαν εκδούλευση στον πυρήνα της εξουσίας, αλλά δεν καλύπτονται από ασυλίες. Θα ακολουθήσουν και οι πολιτικοί, ανεξάρτητα αν σήμερα πιστεύουν ότι θα γλιτώσουν. Ο κόσμος έχει αγανακτήσει απερίγραπτα και αυτή η αγανάκτηση θα συνεχίσει να μεγαλώνει.

Για όσους θα βιαστούν να με χαρακτηρίσουν ρομαντικό, ονειροπόλο ή απλά αφελή, έχω να πω μόνο αυτό:

Αν κάποιος πριν από 10 χρόνια πήγαινε και έλεγε στους ηγέτες της Τυνησίας, Λιβύης, Αιγύπτου, Συρίας, Ιράκ, ότι μετά από 10 χρόνια θα έχουν άσχημο τέλος, απλά θα γελούσαν, λέγοντας ότι «ο λαός αποτελείται από ζώα και πάντα θα είναι του χεριού μας, ποτέ δεν πρόκειται να ξεσηκωθεί».

Και όμως η ιστορία μας έδειξε τελείως διαφορετικές καταστάσεις . Όλοι οι παραπάνω «ηγέτες» τιμωρήθηκαν από τον λαό.

Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

Γαλα κ οσα ΔΕΝ θα θελατε να ξερετε!

ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Επειδή το γάλα και τα παράγωγά του, τυριά, γιαούρτι, κρέμες κτλ είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της διατροφής των δυτικών κοινωνιών και μάλιστα μεγάλο μέρος της, είναι φυσικό ένα άρθρο το οποίο αμφισβητεί την οφέλεια του γάλακτος και επισημαίνει τους κινδύνους από την υπερβολική χρήση των γαλακτοκομικών προϊόντων, να προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις. Ιδιαίτερα μάλιστα στις μέρες μας, που μια στις τρεις διαφημίσεις στην τηλεόραση αφορά σε κάποιο προϊόν γάλακτος...


Πρέπει λοιπόν από την αρχή να τονίσουμε, αφ'ενός ότι όλα τα στοιχεία του άρθρου προέρχονται από έρευνες που υπάρχουν στη σχετική βιβλιογραφία και αφ'ετέρου ότι το άρθρο αποσκοπεί στο να προβληματίσει σε σχέση με την υπερβολική προβολή και κατ'επέκταση χρήση του γάλακτος και των προϊόντων του. Η ελληνική κοινωνία παραδοσιακά διατηρεί ένα μεγάλο “σεβασμό” στο γάλα και στα παράγωγά του, ως είδος διατροφής. Το άρθρο δεν επιδιώκει να κλονίσει αυτή τη σχέση, αλλά να ευαισθητοποιήσει τον καταναλωτή απέναντι στην υπερβολική χρήση.

Το γάλα είναι η ολόλευκη τροφή που είναι συνδεδεμένη στο μυαλό όλων μας με την αγνότητα, τη φυσική διατροφή και την υγεία. Το γάλα που μας μεγάλωσε και που παρουσιάζεται ως η μια από τις ιδανικότερες και τελειότερες τροφές για τον άνθρωπο.

Ο Robert M. Kradjan, MD έκανε μια επισκόπηση των άρθρων που αφορούσαν το γάλα και είχαν δημοσιευθεί σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά από το 1988 έως το 1993. Βρήκε συνολικά 2700 άρθρα. Στα άρθρα αυτά, όπως ο ίδιος αναφέρει

κανείς από τους συγγραφείς δεν αναφέρεται στο γάλα ως μια εξαιρετική τροφή που δεν προκαλεί προβλήματα υγείας ή παρενέργειες και βέβαια, πολύ περισσότερο, κανείς από τους συγγραφείς δεν αναφέρεται στο γάλα ως την τέλεια τροφή, όπως μας έχουν κάνει να πιστεύουμε οι εταιρίες γαλακτοκομικών προϊόντων.
Σε αυτά τα άρθρα δημοσιεύονται αναφορές για τα προβλήματα υγείας όπως κολικούς, ερεθισμούς ή και αιμορραγίες ακόμα του εντέρου που προκαλούνται από την κατανάλωση γάλακτος, αλλεργικές αντιδράσεις σε βρέφη και παιδιά, καθώς και διάφορες μολύνσεις από μικρόβια και ιούς. Ακόμα, για το ότι στο γάλα μπορεί να βρεθούν μια σειρά από γνωστές καταστρεπτικές για την υγεία ουσίες όπως ορμόνες, εντομοκτόνα ή παρασιτοκτόνα.
Ειδικότερα στα παιδιά, η κατανάλωση γάλακτος έχει συνδεθεί με αλλεργίες, ωτίτιδες και αμυγδαλίτιδες, άσθμα, νυχτερινή ενούρηση, κολικούς και νεανικό διαβήτη. Στους δε ενήλικες, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης καρδιαγγειακών παθήσεων, αθρθίτιδας, αλλεργιών, φλεγμωνων των ιγμόρειων και καρκίνου!”

Το γεγονός πάντως παραμένει πως πάρα πολλές έρευνες που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, δείχνουν πως το γάλα έχει αρνητικές επιπτώσεις και δυσμενή επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Γιατί ο μέσος καταναλωτής δεν είναι ενημερωμένος για το γεγονός αυτό? Γιατί επικρατεί τέτοια παραπληροφόρηση? Γιατί ενώ υπάρχουν τόσες έρευνες που δείχνουν πως το γάλα μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα υγείας, η συστηματική και εκτεταμένη διαφήμιση συνεχίζει να το παρουσιάζει ως μια από τις καλύτερες και σημαντικότερες τροφές για τον άνθρωπο?

Τον οκτώμβρη του 1993 μια διαφημηστική εταιρία (Goodby Silverstein & Partners) για λογαριασμό μιας γαλακτοβιομηχανίας στην California έβγαλε το σλόγκαν “got milk?”, το οποίο μετά από 2 χρόνια το υιοθέτησαν όλες οι βιομηχανιές γάλακτος της αμερικής, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια τεράστια καμπάνια με το περίφημο “μουστάκι” από γάλα που φόρεσαν πολλοί διάσημοι σε γιγαντοαφίσες παντού. Ο σκοπός φυσικά, να αυξηθούν οι πωλήσεις, επιτεύχθηκε με μεγάλη επιτυχία.

       Το 1997 βρέθηκα για 1 χρόνο σε ένα μεγάλο ερευνητικό κέντρο, το Children's Nutrition Research Center στο Houston, ως βοηθός ερευνήτρια, έτσι έζησα από πολύ κοντά όλη αυτή την υπερβολή. Αυτή ακριβώς η υπερβολή ήταν και η αιτία να αρχίσω να ψάχνω περισσότερα για το γάλα!!
...και βρήκα πολλά... που φυσικά δεν συμφέρουν τις βιομηχανίες γάλακτος να δημοσιευτούν. Εδώ και 100 χρόνια υπάρχουν αξιόλογοι επιστήμονες και χιλιάδες μελέτες που αποδεικνείουν ότι το γάλα δεν είναι η καλύτερη τροφή....


Γάλα και παιδιά

Όλοι μας σχεδόν είμαστε πεπεισμένοι ότι το γάλα αποτελεί την πιο σημαντική τροφή για την υγεία των παιδιών. Και αν τυχόν στο παιδί μας δεν αρέσει το γάλα και αρνείται να το πιεί, ανησυχούμε μην τυχόν και κινδυνεύσει η υγεία του! Είμαστε θύματα της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας των εταιρειών γαλακτοκομικών προιόντων που, θέλοντας να ανεβάσουον τον αριθμό των πωλήσεων των προϊόντων τους, μας έχουν πείσει (το τρομοκρατήσει θα ήταν πιο σωστό) ότι, για να είναι τα παιδιά μας υγιή, πρέπει να πίνουν καθημερινά γάλα. Όμως η αλήθεια, είναι αρκετά διαφορετική.

                                        

Και ας τη δούμε ξεκινώντας από τα βρέφη. Η πραγματικότητα είναι πως “τα βρέφη που καταναλώνουν αγελαδινό γάλα έχουον 14 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνουν από επιπλοκές διάρροιας και 4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνουν από πνευμονία, σε σχέση με τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα. Ακόμα, ένας παράγοντας που έχει συνδεθεί με το σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου των βρεφών είναι η δυσανεξία και η αλλεργία στο αγελαδινό γάλα.” αυτό, τουλάχιστον, αποτελεί το εύρημα της μελέτης που δημοσιεύθηκε σε ένα από τα πιο αναγωνρισμένα περιοδικά, το The Lancet, το νοέμβριο του 1994.

Ωστόσο, δεν αρκεί το να θηλάζουν τα βρέφη για να είναι προστατευμένα από τις δυσμενείς επιδράσεις του γάλακτος, θα πρέπει να το αποφεύγουν και οι μητέρες που θηλάζουν! Και αυτό γιατί με το θηλασμό μεταφέροναι στο παιδί είτε κάποια αντιγόνα του αγελαδινού γάλακτος, είτε κάποια αντισώματα που η ίδια η μητέρα έχει προς το αγελαδινό γάλα.

Για το εν λόγω θέμα έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες, όπως για παράδειγμα αυτή που δημοσιεύθηκε το 1983 στι Pediatrics, η οποία έδειξε ότι στα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα, η εκδήλωση κολικών συνδέεται με την κατανάλωση αγελαδινού γάλακτος από την μητέρα τους!

Κι ας περάσουμε στα παιδιά. Σύμφωνα με την American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, το αγελαδινό γάλα αποτελεί την πρώτη και τη σημαντικότερη αλλεργιογόνο τροφή για τα παιδιά.Και υπολογίζει ότι πάνω από τα μισά παιδιά των Η.Π.Α. Έχουν κάποια μορφή αλλεργικής αντίδρασης στο γάλα. Στην Ελλάδα?

Μια συχνή εκδήλωση της αλλεργίας στο γάλα και στα γαλακτοκομικά είναι η αυξημένη έκκριση βλέννας (μύξας), που μπορεί να οδηγήσει σε βήχα, βρογχίτιδα, άσθμα, πνευμονία και μολύνσεις των αυτιών. Συμπτώματα που περνάνε μόλις διακοπεί ή περιοριστεί η κατανάλωση αγελαδινού γάλακτος. Άλλωστε, μια βρετανική μελέτη κατέληξε στο ότι το 93% των παιδιών που είχαν άσθμα και ρινίτιδα και στα οποία διαγνώσθηκε αλλεργία στο αγελαδινό γάλα, παρουσιάζαν ή μη τα συμπτώματα της πάθησής τους, ανάλογα με το αν έπιναν γάλα ή όχι. Στο δικό σας παιδί που συχνά παρουσιάζει ε πεισόδια άσθματος, ρινίτιδας ή ωτίτιδας ο παιδίατρός σας έχει ζητήσει την εξέτασήτου για τροφική αλλεργία στο γάλα?

Εκτός όμως από διάρροια, το γάλα μπορεί να το γάλα μπορεί να προξενήσει στα παιδιά και χρόνια δυσκοιλιότητα, όπως έδειξε μια μελέτη των Montalto, Florena, Tumminello, Soresi, Notarbartolo και Carrocio.

Ένα συχνό πρόβλημα στα παιδιά είναι η έλλειψη σιδήρου και η αναιμία. Η κατανάλωση γάλακτος έχει συσχετιστεί με την έλλειψη αυτή με δύο τρόπους. Πρώτον, το γάλα όπως και τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι τροφές φτωχές σε σίδηρο και γι αυτό, εάν κάποιος τρέφεται κατά βάση με αυτές, δεν καλύπτει τις ανάγκες του. Ακόμα, όταν τα γαλακτοκομικά προϊόντα καταναλώνονται μαζί με τροφές που είναι πλούσια σε σίδηρο, εμποδίζουν την πρόσληψή του από τον οργανισμό. Γι αυτό άλλωστε και οι γιατροί, όταν χορηγούν σε έναν ασθενή σκευάσματα σιδήρου, του συνιστούν τα τα παίρνει σε μία χρονική απόσταση δύο ή τριών ωρών, πριν ή μετά από την κατανάλωση γάλακτος ή γαλακτοκομικών προϊόντων...

Ο δεύτερος λόγος που το γάλα έχει συσχετιστεί με την πρόκληση αναιμίας από έλλειψη σιδήρου είναι ότι, λόγω αντιδράσεων των κυττάρων του εντέρου στις πρωτεΐνες του γάλακτος, προκαλούνται μικρές αιμορραγίες στο επιθήλιο του εντέρου, με αποτέλεσμα την απώλεια αίματος και -κατά συνέπεια- αυξημένες ανάγκες σε σίδηρο για την αποκατάστασή του.

Ενδεικτικά, παραθέτουμε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 1982 στο Journal of Pediatrics. Σύμφωνα με τους ερευνητές που την εκπόνησαν, "τα βρέφη που τρέφονται με αγελαδινό γάλα κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου της ζωής τους μπορεί να έχουν μια απώλεια αίματος της τάξης του 30% από την εντερική οδό και μια σημαντική απώλεια σιδήρου κατά την αφόδευση". "Σ' όλες τις περιπτώσεις η αιμορραγία σταμάτησε τελείως ύστερα από μια δίαιτα ελεύθερη από αγελαδινό γάλα".

Μια ακόμα αντίδραση στο γάλα που μπορεί να παρουσιάσουν κάποια, ευτυχώς λιγότερα, παιδιά, είναι η εκδήλωση νεανικού διαβήτη. Σε μελέτες που έγιναν σε παιδιά, οι ερευνητές βρήκαν πως η κατανάλωση αγελαδινού γάλακτος πριν από την ηλικία των 8 ετών αποτελεί ένα παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση νεανικού διαβήτη.

New England Journal of Medicine 1992: "Ασθενείς με νεανικό ή ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη παράγουν αντισώματα απέναντι στις πρωτεΐνες του γελαδινού γάλακτος και υπεύθυνη φαίνεται να είναι, κυρίως, η bouine serum albumin".

Τέλος, διαστάσεις επιδημίας φαίνεται να παίρνουν στην κοινωνία μας οι αναπτυξιακές διαταραχές των παιδιών, όπως η διαταραχή εστίασης της προσοχής, η υπερκινητικότητα, καθώς και η διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (αυτισμός). Πολλά στοιχεία και μελέτες συνδέουν τις διαταραχές αυτές με την κατανάλωση (αγελαδινού) γάλακτος, αλλά το θέμα είναι τόσο μεγάλο και ευρύ, ώστε δεν είναι δυνατόν να αναλυθεί στο παρόν άρθρο.

Ένα ερώτημα που έχει γεννηθεί στη σκέψη όσων διαβάζουν το άρθρο είναι: "Καλά μας τα λέτε, αλλά τι θα πρέπει λοιπόν να δίνουμε στα βρέφη να πίνουν;". Ο Δρ. Frank Oski, πρώην διευθυντής του τμήματος Παιδιατρικής στο John Hopkins University School είναι κατηγορηματικός: Υπάρχει μια εναλλακτική λύση: Ο αριστερός και ο δεξιός μαστός μιας υγιούς μητέρας! Αρκεί βέβαια, όπως είδαμε παραπάνω, και οι μητέρες που θηλάζουν να μην... πίνουν πολύ αγελαδινό γάλα! Να μην πίνουν γάλα και να θηλάζουν; Μα θα πάθουν οστεοπόρωση, όπως μας λένε!


Γάλα και οστεοπόρωση

Οι πιο πολλές γυναίκες τρομοκρατούνται στην ιδέα να μην πίνουν γάλα, γιατί τις έχουν κάνει να πιστεύουν πως η αποφυγή του θα προκαλέσει μελλοντικά οστεοπόρωση. Και πώς να μην έχουν μια τέτοια αντίληψη, όταν η πλειοψηφία των γιατρών και των διαιτολόγων υποστηρίζει ότι η καθημερινή κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για υγιή οστά λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε ασβέστιο; Οι εταιρίες γαλακτοκομικών προϊόντων εκμεταλλεύονται αυτή τη θεωρία (ή μήπως αυτές την επιβάλλουν; ), ώστε να πουλούν τα προϊόντα τους.

Οι διαφημίσεις τους ουσιαστικά, αν το καλοσκεφτεί κανείς, μας περνάνε τεχνηέντως τον φόβο περί οστεοπόρωσης. Μέχρι και ενισχυμένα με επιπλέον ασβέστιο γάλατα έχουν παρασκευάσει! Είναι όμως τα πράγματα έτσι;

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για έναν ακόμη επιστημονικό μύθο, που συντηρείται –προφανώς- για ευνόητος λόγους. Διάφορες μελέτες εξέτασαν τη διατροφή γυναικών, με ιδιαίτερη εστίαση στην απώλεια οστικής μάζας, σε σχέση με την πρόσληψη πρωτεϊνών από ζωικές και φυτικές τροφές. Τα ευρήματά της έδειξαν πως η κατανάλωση ζωικών πρωτεϊνών σχετίζεται με αυξημένη απώλεια οστικής μάζας.

Και το γάλα είναι μια ζωική τροφή που περιέχει ζωικές πρωτεΐνες. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες που τρέφονται περισσότερο με ζωικές πρωτεΐνες έχουν σημαντικά περισσότερα ποσοστά απώλειας οστών απ’ ότι οι γυναίκες που τρώνε φυτικές πρωτεΐνες”. Οι γυναίκες που καταναλώνουν υψηλότερα ποσοστά ζωικής πρωτεΐνης έχουν 4 φορές υψηλότερα ποσοστά απώλειας οστών και κατάγματος του ισχίου».


Και γιατί η κατανάλωση ζωικών τροφών και πρωτεϊνών αποτελεί παράγοντα που αυξάνει την οστεοπόρωση; Η Δρ. Deborah Selmeyer εξηγεί: «Οι ζωικές τροφές περιέχουν κυρίως συστατικά που μεταβολίζονται στον οργανισμό σε πρόδρομα όξινων ουσιών, προάγοντας συνθήκες οξέωσης. Η οξέωση, με τη σειρά της, διεγείρει τη δραστηριότητα των κυττάρων που αποδομούν το οστό, των οστεοκλαστών ενώ παράλληλα αναστέλλει τη δραστηριότητα των κυττάρων που σχηματίζουν νέο οστό, των οστεοβλαστών».

Δηλαδή οι ζωικές πρωτεΐνες αυξάνουν το φορτίο του ανθρώπινου σώματος σε οξύ. Αυτό σημαίνει πως το αίμα και οι ιστοί γίνονται πιο όξινοι. Για να καταπολεμήσει αυτήν την επίθεση οξέων ο ανθρώπινος οργανισμός, χρησιμοποιεί το ασβέστιο. Το ασβέστιο αυτό προέρχεται από κάπου, και αυτό το κάπου είναι τα κόκκαλά μας. Όταν το ασβέστιο απομακρύνεται από τα οστά, γίνονται πιο ευάλωτα στα κατάγματα.

Και καλά για τις ζωικές πρωτεΐνες. Όμως το γάλα είναι πλούσιο σε ασβέστιο, και το ασβέστιο είναι απαραίτητο για την κατασκευή, ενίσχυση και προστασία των οστών μας, θα έσπευδε να αντιπαραθέσει ο κάθε μέσος καταναλωτής. Η απάντηση στη θέση αυτή δεν είναι απλή. Ναι μεν το ασβέστιο είναι απαραίτητο για τα οστά, η αυξημένη όμως κατανάλωσή του φαίνεται να είναι βλαπτική, όπως δείχνουν τα ευρήματα πολλών σχετικών μελετών.

Χαρακτηριστική είναι ακόμα και η περίπτωση Ασιατισσών γυναικών, οι οποίες έχουν τα μικρότερα ποσοστά κατανάλωσης γάλακτος και οστεοπόρωσης (καθώς και καρκίνων του μαστού και της μήτρας). Αυτό αποδίδεται στην κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων φυτικών πρωτεινών, ισοφλαβονών, λόγω της θέσης της σόγιας στο καθημερινό τους διαιτολόγιο.Με το να πίνεις λοιπόν γάλα δεν μπορείς να προλάβεις και να αποτρέψεις την οστεοπόρωση.

Θα πρέπει επιτέλους να γίνει κοινή συνείδηση ότι η οστεοπόρωση είναι ένα πρόβλημα που δεν συνδέεται με το ποσό του ασβεστίου που εισάγεται στον οργανισμό, αλλά από τον ρυθμό που το ασβέστιο χάνεται από τον οργανισμό.

Θα πρέπει επίσης να γίνει ευρύτερη γνωστό και αποδεκτό από όλους το γεγονός ότι η οστική μάζα δεν αυξάνει μετά τα 35. Αυτό είναι ένα βιολογικό γεγονός που δεν δέχεται αμφισβήτηση. Η αλήθεια όμως αυτή δεν συμφέρει τις εμπορικές εταιρίες που έχουν επενδύσει στη δημιουργία του φόβου της οστεοπόρωσης, όπως εκείνες των γαλακτοκομικών προϊόντων, που έχουν επενδύσει στον μαζικό εκφοβισμό των γυναικών να πίνουν γάλα και να τρώνε γαλακτοκομικά προϊόντα σε όλη τους τη ζωή, για να μην πάθουν.. οστεοπόρωση!

Μια ενδεικτική εκτίμηση είναι πως 

 η συστηματική κατανάλωση (αγελαδινού) γάλακτος οδηγεί στην αύξηση της απώλειας οστικής μάζας κατά 1-1,5% τον χρόνο στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες!

Μια ακόμα σημαντική παράμετρος που σχετίζεται με το ασβέστιο και το γάλα είναι το γεγονός ότι προκειμένου να γίνει σωστά και με επάρκεια η απορρόφηση του ασβεστίου από μία τροφή, θα πρέπει σε αυτή να υπάρχει και ένα άλλο ιχνοστοιχείο, το μαγνήσιο, σε συγκεκριμένη αναλογία ως προς το ασβέστιο. Και επειδή το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν ελάχιστα μόνον πόσα μαγνησίου, μόνο το 25% του ασβεστίου που περιέχεται σε αυτά απορροφάται από τον οργανισμό.


Αν μια γυναίκα θέλει πραγματικά να προστατευτεί από την οστεοπόρωση με την λήψη ασβεστίου θα πρέπει να στραφεί προς την κατανάλωση φυτικών τροφών που περιέχουν ασβέστιο. Το ασβέστιο που περιέχεται στα πράσινα λαχανικά απορροφάται καλύτερα απ’ το ασβέστιο που υπάρχει στο γάλα και επιπλέον, οι πρωτεΐνες που υπάρχουν στις φυτικές τροφές δεν οδηγούν σε απώλεια ασβεστίου, όπως οι ζωικές πρωτεΐνες.

Υπάρχουν όμως και κάποια ακόμα προβλήματα υγείας, τα οποία η επιστημονική έρευνα να έχει συνδέσει με το (αγελαδινό) γάλα.


Δυσανεξία στη λακτόζη

Η δυσανεξία στη λακτόζη σημαίνει δυσκολία στην πέψη σημαντικών ποσοστών λακτόζης, η οποία είναι το κυρίαρχο σάκχαρο του γάλακτος. Αυτή η δυσανεξία προέρχεται από την έλλειψη ενός ενζύμου, της λακτάσης, που σε φυσιολογικές συνθήκες παράγεται από τα κύτταρα που επενδύουν το λεπτό έντερο.

Η λακτάση διασπά τη ζάχαρη του γάλακτος σε πιο απλές μορφές, που μπορούν να απορροφηθούν από το κυκλοφορικό σύστημα. Όταν δεν υπάρχει αρκετή λακτάση για να χωνέψει το ποσοστό της λακτόζης που καταναλώθηκε, τα αποτελέσματα, αν και συνήθως δεν είναι επικίνδυνα, είναι σίγουρα ενοχλητικά. Δεν αναπτύσσουν συμπτώματα όλα τα άτομα που έχουν έλλειψη λακτάσης. Αυτοί που εμφανίζουν συμπτώματα θεωρούνται δυσανεκτικοί στη λακτόζη.

Συνήθως, συμπτώματα είναι ναυτία, κράμπες, πρήξιμο, αέρια και διάρροια, τα οποία ξεκινούν 30 λεπτά με 2 ώρες μετά την κατανάλωση τροφών που περιέχουν λακτόζη.

Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων ποικίλει, ανάλογα με το ποσοστό της λακτόζης που ο καθένας μπορεί να ανεχθεί. Κάποιες αιτίες της δυσανεξίας σε λακτόζη είναι πολύ γνωστές. Για παράδειγμα, συγκεκριμένες εντερικές παθήσεις και κακώσεις του λεπτού εντέρου, μπορεί να ελαττώσουν το ποσόν των παραγομένων ενζύμων. Σε σπάνιες περιπτώσεις, γεννιούνται παιδιά που δεν έχουν την ικανότητα να παράγουν λακτάση.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η δυσανεξία στη λακτόζη είναι μια κατάσταση που επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου. Μετά το 2ο έτος της ηλικίας, το σώμα αρχίζει να παράγει λιγότερη λακτάση. Βέβαια, πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην παρουσιάσουν συμπτώματα, παρά όταν μεγαλώσουν.

Το 75% των Αφροαμερικανών, των Αμερικανοινδιάνων και το 90% των Αμερικανοασιατών, είναι δυσανεξικοί στη λακτόζη. Κάποιες εθνικότητες και φυλές, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα.

Ουσιαστικά, όλα τα νήπια και τα παιδιά έχουν τα ένζυμα της λακτάσης που διασπά τη λακτόζη σε γλυκόζη και γαλακτόζη, οι οποίες μπορούν να απορροφηθούν από το κυκλοφορικό σύστημα.

Γενικά, το 75% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού, έχασαν τα ένζυμα της λακτάσης μετά τον απογαλακτισμό και έχουν δυσανεξία στη λακτόζη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος γι’ αυτούς , να αναγκάζουν τους εαυτούς τους να πίνουν γάλα.


Εμπορικά ένζυμα λακτάσης
Τα προϊόντα του γάλακτος του εμπορίου, που περιέχουν μειωμένα ποσοστά λακτόζης, συνήθως προβάλλονται σαν η «λύση» στη δυσανεξία στη λακτόζη. Αυτά τα προϊόντα είναι ενζυματικά τροποποιημένα, έτσι ώστε να διασπούν τη λακτόζη σε γλυκόζη και γαλακτόζη, εμποδίζοντας τις στομαχικές διαταραχές και τα λοιπά συμπτώματα από τη δυσπεψία που προκαλεί η λακτόζη. Αλλά ακόμα και τα χάπια της λακτάσης και τα προϊόντα με μειωμένα ποσοστά λακτόζης, δε λύνουν το πρόβλημα, καθώς το άτομο μπορεί να συνεχίσει να υποφέρει από πεπτικές ενοχλήσεις.

Το σώμα μας φωνάζει ότι δεν αντέχει τη λακτόζη αλλά....εμείς πρέπει να πίνουμε γάλα!


Προσοχή στην κρυμμένη λακτόζη
Αν και το γάλα και τα προϊόντα του γάλακτος είναι οι μόνες γνωστές, φυσικές πηγές, η λακτόζη προστίθεται σε προπαρασκευασμένες τροφές. Είναι σημαντικό για άτομα που έχουν μικρή ανοχή στη λακτόζη, να γνωρίζουν ότι πολλές τροφές περιέχουν λακτόζη, ακόμα και σε μικρά ποσοστά. Τα είδη παντοπωλείου που μπορεί να περιέχουν λακτόζη συμπεριλαμβάνουν:
 • Ψωμί και άλλα αρτοποιήματα
 • Επεξεργασμένα δημητριακά πρωινού
 • Πατάτες στιγμής, σούπες και ποτά πρωινού
 • Μαργαρίνη
 • Κρέατα κολατσιού
 • Dressing για σαλάτες
 • Γλυκά και άλλα πρόχειρα γεύματα (snacks)
 • Μίγματα για τηγανίτες, μπισκότα, βουτήματα κ.λπ.
Μερικά από τα αποκαλούμενα, μη γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως ο καφές σε σκόνη και χτυπημένες κρέμες, μπορεί επίσης να περιέχουν συστατικά που προέρχονται από το γάλα και ως εκ τούτου περιέχουν λακτόζη. Μια μικρή μερίδα αγοραστών έχουν μάθει να διαβάζουν προσεκτικά τις ετικέτες των προϊόντων, ψάχνοντας, όχι μόνο για την ύπαρξη γάλακτος και λακτόζης μεταξύ των συστατικών, αλλά επίσης για λέξεις όπως τυρόγαλα, τυρόπηγμα, παράγωγα γάλακτος, στερεές ουσίες αφυδατωμένου γάλακτος και μη - λιπαρή σκόνη αφυδατωμένου γάλακτος. Αν κάποια απ’ αυτά αναφέρονται σε μια ετικέτα, τότε το προϊόν περιέχει λακτόζη.

Επιπρόσθετα, η λακτόζη χρησιμοποιείται ως βάση για περισσότερο από 20% φαρμακευτικών προϊόντων που αναφέρονται σε ιατρικές συνταγές και 6% των κοινών φαρμάκων. Για παράδειγμα, πολλοί τύποι αντισυλληπτικών χαπιών περιέχουν λακτόζη, το ίδιο και κάποιες ταμπλέτες για τα οξέα του στομάχου και τα αέρια. Ένας φαρμακοποιός μπορεί να δώσει πληροφορίες σχετικά με τα ποσοστά λακτόζης που περιέχονται σε διάφορα φάρμακα.


γάλα και ρευματοειδής αρθρίτιδα

Υποφέρετε από πόνους στις αρθρώσεις που οφείλονται στη ρευματοειδή αρθρίτιδα; Όσο κι αν φαίνεται απίστευτο, κύριος υπαίτιος για την έξαρση των συμπτωμάτων σας πιθανόν να είναι το (αγελαδινό) γάλα.

Τον Φεβρουάριο του 2003 στην έκδοση του Annals of Rheumatic Diseases  δημοσιεύθηκε μια έρευνα για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα που έγινε στη Σουηδία, σε  μια χώρα που οι άνθρωποι καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες κρέατος και  γαλακτοκομικών προϊόντων. Οι ερευνητές παρατήρησαν σημαντική βελτίωση στα  συμπτώματα ατόμων με ρευματοειδή αρθρίτιδα που, για τις ανάγκες της έρευνας,  υποβλήθηκαν σε δίαιτα ελεύθερη από γαλακτοκομικά προϊόντα για τρεις μήνες, σε  αντίθεση με την παρατήρηση καμίας βελτίωσης στα άτομα που αποτέλεσαν την ομάδα  ελέγχου, συνεχίζοντας να τρέφονται με την παραδοσιακή σουηδική δίαιτα, πλούσια σε ζωικά και γαλακτοκομικά προϊόντα.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής δεν προξενούν την παραμικρή έκπληξη σε όσους παρακολουθούν τις μελέτες για το γάλα. Εδώ και δεκαοκτώ χρόνια από το 1985, είχε δημοσιευθεί στο Journal of the Royal Society of Medicine (volume 78) ότι «η νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα έχει σχέση με την εκδήλωση ανοσολογικής απάντησης, αλλεργίας, στο γάλα. Μετά την αποφυγή των γαλακτοκομικών προϊόντων, όλοι οι πόνοι των ανθρώπων που μελετήθηκαν για τις ανάγκες της έρευνας εξαφανίστηκαν μέσα σε τρεις εβδομάδες».


Γάλα και σκλήρυνση κατά πλάκας

Θα φανταζόσασταν ποτέ ότι η κατανάλωση του (αγελαδινού) γάλακτος θα μπορούσε να σχετίζεται με την κατά πλάκας σκλήρυνση; Κι όμως, μια σειρά από πρόσφατες μελέτες τείνουν να ενοχοποιήσουν το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα ως παράγοντες κινδύνου και γι’ αυτή την πάθηση.

Η σύνδεση του γάλακτος με την σκλήρυνση κατά πλάκας ξεκίνησε με την απλή παρατήρηση πως οι λαοί που δεν πίνουν σχεδόν καθόλου (αγελαδινό) γάλα, όπως οι Ινδιάνοι της Αμερικής και οι Ασιάτες, σπάνια παρουσιάζουν την πάθηση αυτή. Σε αντίθεση με τους λαούς που πίνουν γάλα…

Ο John McDougall, M.D. από το 1974 είχε υποστηρίξει με άρθρο του στο ιατρικό περιοδικό The Lancet (12:1061) ότι μια δίαιτα με πολλά γαλακτοκομικά προϊόντα συνδέεται στενά με την εκδήλωση και εξέλιξη της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Ο δρ. Lurther Lidner, μετά από τη συμμετοχή του σε κλινικά πειράματα για την πολλαπλή σκλήρυνση στο Texas A&M University College of Medicine, συνιστά να περιορίσουμε την κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Ακόμα, μια παγκόσμια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 1992 στο Journal of Neuroepidemiology (11: 30412) έχει αποκαλύψει πως υπάρχει σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων (αγελαδινού γάλακτος, βουτύρου και κρέμας) και της αύξησης των εκδηλώσεων πολλαπλής σκλήρυνσης.Τέλος, παρόμοια θέση έχει και ο Michael Dosch, M.D. και η επιστημονική του ομάδα, αλλά φτάνουν λίγο παρακάτω.

Πολλές είναι οι έρευνες που υποστηρίζουν ότι η πρωτεΐνη του αγελαδινού γάλακτος και τα αντισώματα που ο οργανισμός μπορεί να αναπτύξει προς αυτήν αποτελούν σοβαρό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση είτε σκλήρυνσης κατά πλάκας, είτε διαβήτη τύπου 1 (νεανικός διαβήτης) σε άτομα που έχουν την κατάλληλη γενετική προδιάθεση.


Γάλα και προγεροντική άνοια (νόσος Αλτσχάϊμερ)

  Παρόλα τα παραπάνω, η υψηλότερη συγκέντρωση ομοκυστεΐνης στο αίμα έχει  αρχίσει να σχετίζεται με ένα ακόμα πρόβλημα υγείας, τη νόσο του Αλτσάιμερ. Αυτό δείχνουν τα ευρήματα μιας μελέτης που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2002 στο New England Journal of Medicine. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη κατέληξε στο ότι ο κίνδυνος για την εκδήλωση της νόσου Αλτσχάιμερ είναι διπλάσιος στους ανθρώπους που έχουν υψηλότερα επίπεδα ομοκυστεΐνης στο αίμα τους. Και με την ανάλογη σειρά συλλογισμών, το γάλα, λόγο της υψηλής περιεκτικότητας των πρωτεϊνών του στο αμινοξύ μεθειονίνη, έχει συνδεθεί με κίνδυνο για αυξημένη ομοκυστεΐνη στο αίμα και, κατ' επέκταση, με αυξημένο κίνδυνο για νόσο Αλτσχάιμερ.Γάλα και πονοκέφαλοι – ημικρανίες

Ανάμεσα στα άλλα αίτια που μπορεί να προκαλούν πονοκεφάλους και ημικρανίες,  περιλαμβάνεται και η κατανάλωση γάλακτος ή γαλακτοκομικών προϊόντων,  εφόσον το άτομο έχει αλλεργία ή δυσανεξία στη λακτόζη, που θα δούμε παρακάτω, και  που αυτή έχει συνδεθεί επίσης με την πρόκληση πονοκεφάλων.


Γάλα και καρδιαγγειακά προβλήματα

Η πιθανότητα να έχετε ή να παρουσιάσετε ένα πρόβλημα υγείας που να έχει σχέση με το καρδιαγγειακό σύστημα είναι εξαιρετικά υψηλή. Για σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι γύρω σας έχουν «πίεση», «αρρυθμίες» ή «αρτηριοσκλήρωση» .

  Όλοι μας έχουμε ακούσει τα σχετικά: κόψτε τα ζωικά λίπη, τρώτε ελαιόλαδο,  πίνετε λίγο κόκκινο κρασί, ασκηθείτε και όλα θα πάνε καλά. Για τα αντιοξειδωτικά συμπληρώματα, τις βιταμίνες, τα ιχνοστοιχεία, τα ιχθυέλαια κλπ., ο μέσος καταναλωτής δεν ξέρει σχεδόν τίποτα.

  Ίσως όμως να έχει ακούσει για την ανάγκη της ελάττωσης της κατανάλωσης  πλήρους γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, ή για την ανάγκη της στροφής προς την κατανάλωση άπαχου γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων με λίγα ή και με καθόλου λιπαρά.

  Ωστόσο, οι νεώτερες μελέτες δείχνουν ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι και πως η  κατανάλωση, ακόμα και του άπαχου γάλακτος, αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες διατροφής που σχετίζονται με την εκδήλωση καρδιαγγειακών παθήσεων.

Σε μια μελέτη που έγινε σε 24 χώρες για τους παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόκληση καρδιαγγειακών παθήσεων, οι μελετητές αποφάνθηκαν ότι «το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα συντελούν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην εκδήλωση καρδιαγγειακών νοσημάτων, ενώ η ζάχαρη, οι ζωικές πρωτεΐνες και τα ζωικά λίπη έρχονται σε δεύτερη, Τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα» (Medical Hypothesis 7: 907-918,1981).

Tο ίδιο έδειξε και μια άλλη μελέτη που έγινε σε 40 χώρες και δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Circulation της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρίας (American Heart Association) όπου, μεταξύ των άλλων, αναφέρεται ότι «το γάλα και πολλά συστατικά του γάλακτος (τα λίπη του βουτύρου, η πρωτεΐνη του γάλακτος, το ασβέστιο και η ριβοφλαβίνη), σχετίζονται θετικά με θανάτους από στεφανιαία νόσο, σύμφωνα με μελέτες σε 40 χώρες» (Circulation 1993, 88 b: 2771-2779). H αντικατάσταση μάλιστα των γαλακτοκομικών λιπών από φυτικά λίπη είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των θανάτων από στεφανιαία νόσο

Γιατί όμως το γάλα ευθύνεται για την πρόκληση καρδιαγγειακών παθήσεων; Προφανώς, και αντίθετα με τα όσα διατείνονται οι περισσότεροι γιατροί και διαιτολόγοι, δεν φταίνε μόνο τα λίπη του. Γιατί τότε, αν πίναμε άπαχο γάλα, δεν θα υπήρχε πρόβλημα, κάτι που οι σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι δεν ισχύει.

Ο βασικότερος ίσως λόγος φαίνεται να είναι το είδος και η ποσότητα των πρωτεϊνών και των υδατανθράκων που υπάρχουν στο (αγελαδινό) γάλα. Όπως και η μεγάλη περιεκτικότητά του σε ασβέστιο!

Ερευνητές που μελέτησαν τη διατροφική σύνδεση με τα καρδιαγγειακά νοσήματα σε 32 χώρες, βρήκαν ότι απ’ όλους τους διατροφικούς παράγοντες που μελετήθηκαν, οι υδατάνθρακες του γάλακτος παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο στην εκδήλωση καρδιαγγειακών παθήσεων σε άτομα ηλικίας άνω των 35 ετών και ότι το άπαχο (προσέξτε, όχι το λιπαρό) γάλα παίζει τον σημαντικότερο ρόλο στην εκδήλωση στεφανιαίας νόσους σε άτομα άνω των 45 ετών (William Grant, Milk and Other Dietary Influences on Coronary Heart Disease, Alternative Medicine Review,3, No. 4 1998, 281-194).

Και η σειρά του ασβεστίου. Μια άλλη βασική αιτία που το γάλα συμβάλλει στην εκδήλωση καρδιαγγειακών νοσημάτων είναι η υψηλή περιεκτικότητά του σε ασβέστιο. Ναι, το ίδιο ασβέστιο που μας λένε ότι πρέπει να παίρνουμε σε μεγάλες ποσότητες για να ενισχύουμε τα οστά μας. Χωρίς όμως να μας λένε πως το ασβέστιο στις ποσότητες αυτές φαίνεται να βλάπτει σοβαρά την υγεία του καρδιαγγειακού μας συστήματος.

«η υπερβολική κατανάλωση γάλακτος μπορεί να επιδράσει δυσμενώς στην κυκλοφορία του αίματος λόγω του υψηλού ασβεστίου που περιέχεται στο γάλα. Η υπερβολική κατανάλωση ασβεστίου μπορεί να προκαλέσει ασβεστοποίηση και σπασμό των αρτηριών, κάτι που θεωρείται ότι αποτελεί έναν βασικό παράγοντα για την πρόκληση ισχαιμίας του μυοκαρδίου».

Και κάτι ακόμα. Το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα περιέχουν υψηλά ποσοστά ενός αμινοξέος, της μεθειονίνης, που μετατρέπεται σε ομοκυστεΐνη. Η ομοκυστεΐνη, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για την πρόκληση καρδιαγγειακών παθήσεων και η αύξησή της στο αίμα έχει συσχετιστεί με την πρόκληση στα τοιχώματα των αρτηριών των αρχικών βλαβών, που οδηγούν στη δημιουργία αρτηριοσκλήρωσης και την πυροδότηση της όλης διαδικασίας των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Τελικά, αν νοιάζεστε για την υγεία της καρδιάς σας και των αγγείων σας, την επόμενη φορά που θα πάτε στο σούπερ μάρκετ σκεφτείτε λίγο περισσότερο πριν αγοράσετε γάλα, είτε αυτό περιέχει όλα τα λίπη του, είτε είναι άπαχο.


Γαλα και παχυσαρκία

Θα φανταζόσασταν ποτέ ότι μια απ’ τις πιθανές αιτίες του προβλήματός σας να χάσετε κιλά είναι η κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων; Κι όμως, οι περισσότεροι γιατροί και διαιτολόγοι έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τροφές πλούσιες σε λιπαρά όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα, οδηγούν σε παχυσαρκία.

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι τροφές πλούσιες σε λίπη. Και μη νομίζετε ότι τα γάλατα, τα τυριά και το τυρί cottage χαμηλών ή καθόλου λιπαρών δεν περιέχουν λίπος. Απεναντίας περιέχουν λίπος σε ποσοστό πάνω από 20%! Πρόκειται σαφώς για μια παραπλάνηση του κοινού από τις γαλακτοκομικές εταιρίες, οι οποίες γνωρίζοντας ότι οι περισσότεροι –και κυρίως οι γυναίκες- νοιάζονται για τη σιλουέτα τους, αναγράφουν στις ετικέτες των προϊόντων τους ότι το τάδε γαλακτοκομικό προϊόν έχει 2% ή 0% λιπαρά κ.ο.κ.

Ο δρ. Benjamin Spock στο πασίγνωστο βιβλίο του Baby and Child Care είναι κατηγορηματικός: «Δεν συνιστώ τα γαλακτοκομικά προϊόντα… Τα απαραίτητα λίπη που χρειάζονται για την ανάπτυξη του εγκεφάλου βρίσκονται στα φυτικά έλαια. Το γάλα έχει ελάχιστες ποσότητες απ’ αυτά τα λίπη, είναι όμως πλούσιο σε κορεσμένα λιπαρά, τα οποία μπλοκάρουν τις αρτηρίες και οδηγούν σε προβλήματα βάρους».Το γάλα λοιπόν οδηγεί σε παχυσαρκία αλλά και στη νέα επιδημία του αιώνα μας. Ποια; Τα καρδιαγγειακά προβλήματα.

Το ανθρώπινο γάλα είναι η τέλεια τροφή για τα μωρά όπως το αγελαδινό γάλα για τα μοσχαράκια. Το αγελαδινό γάλα περιέχει τεράστιες ποσότητες ορμονών και πρωτεϊνών εκ του φυσικού, ικανών να μετατρέψουν ένα μοσχαράκι 30 κιλών σε μια αγελάδα 500 κιλών μέσα σε ένα χρόνο και αυτό είναι μια ιδιότητα που το κάνει εκτός από άχρηστο για το είδος μας και επικίνδυνο.Γάλα και υπογονιμότητα

Εάν δυσκολεύεστε να κάνετε παιδί με τον/ την σύντροφό σας αλλά οι εξετάσεις σας δεν δείχνουν να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είναι πιθανόν το πρόβλημά σας αυτό να οφείλεται στην κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων!

 Μια από τις αιτίες που έχουν συσχετισθεί με την υπογονιμότητα είναι και η  γαλακτόζη, ένα σάκχαρο που υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες στο αγελαδινό γάλα και επιδρά δυσμενώς στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα.
 Το γεγονός πάντως είναι πως η μεγάλη αύξηση στην κατανάλωση των  όποιων γαλακτοκομικών προϊόντων, θεωρείται από ορισμένους ειδικούς ότι μπορεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που τα ποσοστά υπογονιμότητας έχουν αυξηθεί τόσο τα τελευταία χρόνια.

γάλα και ακμή

Με βάση μια κλινική μελέτη 1088 νεαρών ασθενών, την οποία διηύθυνε ο δρ. Jerome K. Fisher για πάνω από 10 χρόνια, αναφέρθηκε στην Αμερικανική Δερματολογική Εταιρία (American Dermatological Association) ότι το γάλα ήταν ο κύριος παράγοντας για την πρόκληση ακμής σε ορισμένους ασθενείς.


Ο δρ. Fisher διαπίστωσε πως τα σπυράκια της ακμής ελαττώνονταν σε αριθμό ή και μίκραιναν,   όταν οι ασθενείς σταματούσαν να καταναλώνουν γάλα. Η γνώμη του είναι ότι το λίπος, η   ζάχαρη και οι ορμόνες που περιέχουν τα γαλακτοκομικά προϊόντα συντελούν στην   εκδήλωση ή την επιδείνωση της ακμής.

Μια άλλη αιτία που πιθανόν να σχετίζεται με την εκδήλωση της ακμής είναι τα υψηλά ποσοστά  ιωδίνης που περιέχει το γάλα. Έτσι, αν υποφέρετε από ακμή και αν θέλετε το πρόσωπό σας να καθαρίσει απ’ τα αντιαισθητικά σπυράκια, για δοκιμάστε, πέρα από το να μην τρώτε λιπαρά φαγητά και ζάχαρη, να αποφύγετε και το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Είναι πολύ πιθανόν τα αποτελέσματα να σας εκπλήξουν.


Το γάλα είναι κακό και για τα ζώα

"Πενήντα χρόνια πριν μια μέση αγελάδα παρήγε 900 κιλά γάλα το χρόνο. Σήμερα οι υψηλότερες παραγωγές αγγίζουν τα 22.600 κιλά το χρόνο. Πώς επιτεύχθηκε αυτό; Φάρμακα, αντιβιοτικά, ορμόνες, σχέδια εξαναγκαστικής τροφής και γονιμοποίησης: να πως."

Στα εκτροφεία όπου οι αγελάδες στιβάζονται σε τεράστια υπόστεγα, χρησιμοποιούνται ως μηχανές γάλακτος. Με το γενετικό χειρισμό και τις εντατικές τεχνολογίες παραγωγής, είναι σύνηθες για τις σύγχρονες αγελάδες να παράγουν 50 κιλά γάλα ημερησίως — 10 φορές περισσότερο από όσο θα παρήγαν στη φύση. Για να κρατήσουν την παραγωγή όσο το δυνατόν υψηλότερη, γονομοποιούν τεχνητά τις αγελάδες κάθε έτος. Οι ορμόνες αύξησης και τα αφύσικα προγράμματα αρμέγματος αναγκάζουν τις θηλές των γαλακτοκομικών αγελάδων να πονούν και να γίνουν τόσο βαριές που σέρνονται μερικές φορές στο έδαφος, με συνέπεια τις συχνές μολύνσεις και την κατάχρηση αντιβιοτικών. Οι αγελάδες -- όπως όλα τα θηλαστικά -- κάνουν γάλα για να ταϊσουν τα μωρά τους -- όχι τους ανθρωπους.

Τα αρσενικά μοσχαράκια, τα "υποπροϊόντα" της γαλακτοκομικής βιομηχανίας, υπομένουν 14 ως 17 εβδομάδες βασανιστηρίου σε κλουβιά τόσο μικρά που δεν μπορούν να γυρίσουν ακόμη και γύρω. Τα θηλυκά αντικαθιστούν τις παλαιές, καταπονημένες μητέρες τους, ή θανατώνονται σύντομα μετά τη γέννηση για την πυτιά στα στομάχια τους (ένα συστατικό των περισσότερων εμπορικών τυριών). Κρατιούνται συχνά σε μικροσκοπικά κλουβιά ή δένονται στους στάβλους για τους πρώτους μήνες της ζωής τους, μόνο για να μεγαλώσουν μέχρι να γίνουν "μηχανές γάλακτος" όπως οι μητέρες τους.

Υπήρξε μια έρευνα…έδωσαν σε μοσχαράκια παστεριωμένο/αγελαδινό γάλα και σε μια άλλη ομάδα, ωμό γάλα. Τα μοσχαράκια που δεν κατανάλωσαν το γάλα στην φυσική του μορφή, αρρώστησαν και πέθαναν, δίνοντας το συμπέρασμα ότι το γάλα αυτό, δεν τα έθρεφε, δεν παρείχε τίποτα το θρεπτικό.Σαν να μην ήταν ήδη αρκετά κακό από μόνο του το γάλα, ο χημικός γίγαντας, η Monsanto, και η FDA το έκαναν πολύ χειρότερο. Το 1994 η FDA ενέκρινε τη χρήση του recombinant bovine somatotropin (rbST), μια γενετικά κατασκευασμένη ορμόνη από την Monsanto που αυξάνει την παραγωγή γάλακτος στις αγελάδες από 10-25%.Το γάλα από τις αγελάδες που αντιμετωπίζεται με rbST περιέχει ανεβασμένα επίπεδα insulin-like growth factor-I (IGF-I), ένας από τους ισχυρότερους αύξητικούς παράγοντες που προσδιορίστηκαν ποτε.

Ο (IGF-I), εμφανίζεται φυσικά και στις αγελάδες και στους ανθρώπους και είναι ίδιος μεταξύ αυτών των δύο ειδών. Ενώ ο (IGF-I) δεν προκαλεί καρκίνο, υποκινεί σίγουρα την αύξησή του. Οι πρόσφατες μελέτες έχουν βρεί μια 7απλή αύξηση στον κίνδυνο καρκίνου του μαστού στις γυναίκες και μια 4απλή αύξηση στον προστατικό καρκίνο στους άνδρες με τα πιό υψηλά επίπεδα. Η rbST αυξάνει επίσης τις μολύνσεις των μαστών της αγελάδας. Επομένως, στις αγελάδες που θεραπεύονται με rbST δίνονται περισσότερα αντιβιοτικά, και τα υψηλότερα ίχνη αυτών των φαρμάκων, καθώς επίσης και πυον και βακτηρίδια από τους μολυσμένους μαστούς, βρίσκονται στο γάλα τους.


Το γάλα είναι κακό για το περιβάλλον


Το γάλα είναι σπατάλη ενέργειας και νερού, η παραγωγή του είναι επίσης μια καταστρεπτική πηγή ρύπανσης των υδάτων. Μια γαλακτοκομική αγελάδα παράγει 55 κιλά ακαθαρσιών κάθε ημέρα – όσο δηλ. για 25 ανθρώπους, αλλά χωρίς τις τουαλέτες, τους υπονόμους, ή τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

κάθε γουλιά γάλα περιέχει:

αυξητική ορμόνη
λιπαρά
χοληστερόλη
αλλεργιογόνες πρωτεΐνες
εντομοκτόνα
αίμα
πύον
αντιβιοτικά
βακτηρίδια
ιούς και άλλα...σκεφτείτε ότι είμαστε από τα μόνα θηλαστικά στη φύση
που επιμένουμε να πίνουμε γάλα μέχρι Να πεθάνουμε...!!Πληροφοριες κ στοιχεια
για το αρθρο χρησιμοποιηθηκαν απο εδω

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Ειμαι Ελληνας κ ειμαι περηφανος για αυτο!!! οσο κ αν καποιοι προσπαθουν να μειωσουν την αξια,την ιστορια,την προσφορα της χωρας μας στον πολιτισμο κ στην δημοκρατια,οπως κ το αισθημα της περηφανειας να εισαι κ να αισθανεσαι Ελληνας κ το μεγαλειο της χωρας μου,το αιμα που κυλαει στις φλεβες μας θα ειναι παντα ατοφιο Ελληνικο !! δεν ανεχομαι παντος ειδους αδικια κ εκμεταλευση κ δεν θα παψω ποτε να υποστηριζω τα πιστευω μου! "Πατρις-Θρησκεια-Οικογενεια" "Μολων Λαβε" "Εσω Ετοιμος"" "αγαπα τον πλησιον σου σαν τον εαυτο σου"" "σεβασου τους αδυναμους" "να εισαι δικαιος κ ειλικρινης" !! Ειμαι κατα της "ανωνυμης" κ "απροσωπης" ενημερωσης κ αρχη μου το "αν εχεις να πεις κατι,πες το με το ονομα σου" αλλιως μην το λες καθολου...ειναι ντροπη να "κρινουμε,κατακρινουμε,καταδικαζουμε" πισω απο την "ασφαλεια" της ανωνυμιας που μας παρεχει το ιντερνετ... το θεωρω ανανδρο κ υπουλο!